Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
27,213 research outcomes, page 2 of 2,722
 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  I kant av planområdets nordvestre grense, på en naturlig hylle i åssiden, ble det funnet en kullmile. Kullmilas søndre kant ligger ut mot kanten av flaten. Området har løvskog uten bunnvegetasjon. Mila består av en flate omkranset av flere ujevne groper i varierende stø...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Kjøttgjemme, 4x3,5 m ytre mål, 3x2 m indre mål og ca. 1 m dyp. Ligger inn mot foten av høyde 141, på dens SV side.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Mellom 17 og 20 fangstgroper i system. Lagt inn via Lidar-data tilgjengeleg i Askeladden.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Møre og Romsdal fylke;
  Publisher: Askeladden

  Stokkanker. Ankeret ligger festet i en dobbel kjetting; en ordinær kjetting og en stolpekjetting, som strekker seg 10-15 østover før den forsvinner ned i mudderet. Ankeret ligger på 12,2 meters dyp, ved full flo. Den ene kloen står ca. 50 cm ned i bunnen. Leggen er 1,5-...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Nørdre Knutshøa

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Nordland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Observasjon av et langhus og flere sirkulære strukturer tolket som gravhauger på LIDAR.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  5 fangstgroper, og en mulig fangstgrop.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Lokaliteten liger på en smal terrasse 11-13 moh. i ellers skrånende terreng med mye store steinblokker. Ovenfor terrassen er det en bratt fjellside. Nedenfor er det myr med en bekk som render ned til viken Finnfellan, men i øvrig er det ikke ferskvann ved lokaliteten. D...

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Løsfunn av "stang" i kobber eller bronse, gjort på 10 cm dybde i åker. Funnet av metallsøker den 29.04.2019. Innmålt med håndholdt GPS.

 • other research product . 2021
  Norwegian
  Authors:
  Trøndelag fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Gravbekkfonna

27,213 research outcomes, page 2 of 2,722