Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
13 Research products, page 1 of 2

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other research products
 • Belarusian
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  Статья посвящена жизненному и творческому пути Степана Хусейновича Александровича (1921–1986), который, будучи представителем национальной группы местных татар, много сделал для развития белорусской культуры как писатель, критик, литературовед, краевед. В ходе своей дея...

 • Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  Навуковы артыкул прысвечаны аналізу рэлігійнай святочнай культуры і яе уплыву на насельніцтва мястэчак Заходняй Беларусі 20-30 гг. ХХ ст. Рэлігійныя святы былі універсальным сродкам перадачы сацыяльнага вопыту з пакалення ў пакаленне і рэгламентавалі штоддзеннае жыцце м...

 • Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  Пачуцце патрыятызма маленькіх падзей пакуль яшчэ грамадзяніна пачынаецца з гонару за сваю спадчыну і зямлю, горды на яе культуру, мову і, безумоўна, пачуцці людзей, якія цаной свайго жыцця абараняюць і захоўваюць сваю гіторыю і перадаюць яе нашчадкам. 75 гадоў прайшло с...

 • Belarusian
  Publisher: Изд. В. Хурсик
  Country: Belarus

  У артыкуле першая спроба абвяшчэння беларускай нацыянальнай дзяржаунасцi даследуецца у кантэксце усходнееўрапейскай геапалiтычнай сiтуацыi другой паловы 1917–1918 гадоў. Робiцца выснова, што Савецкая Расiя, якая падпiсала Брэсцкi мiр на цяжкiх для сябе умовах, да канца ...

 • Other research product . 2017
  Belarusian
  Publisher: Fundację im. Księcia Konstantego Ostrogskiego
  Country: Belarus

  Не так даўно ў Берасці выйшлі два тамы кнігі “Замок Берестейскій”, аўтарства прафесара Анатоля Гладышчука, выкладчыка Дзяржаўнага тэхнічнага ўніверсітэта ў Брэсце. Першы том прысвечаны перыяду, калі Берасце знаходзілася ў межах рускіх княстваў (Х-ХІІІ ст.), а другі перы...

 • Open Access Belarusian
  Authors: 
  Смалянчук, Аляксандр Фёдаравiч;

  Several prominent historians and researchers of historical memory from Poland, Lithuania and Belarus have focused on some questions concerning traditions of the Grand Duchy of Lithuania and the Polish-Lithuanian Commonwealth, as well as the role of the close neighbors i...

 • Other research product . 2014
  Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  В начале 1920-х гг. экономика БССР, особенно сельское хозяйство, была полностью разрушена. Новая экономическая политика (НЭП) проводилась с целью восстановления разрушенной экономики. Благодаря НЭП, экономика была частично восстановлена, но затем эта политика была сверн...

 • Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  Дадзены артыкул прысвечаны ўдзелу прадстаўнікоў татарскага насельніцтва з беларускіх зямель у Першай сусветнай вайне ў складзе царскай арміі. У артыкуле аўтар падрабязнай спыняецца на ваеннай дзейнасці генералаў з ліку беларускіх татараў, змяшчае некаторыя iх біяграфічн...

 • Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  Дадзены артыкул прысвечаны антыфашысцкай барацьбе беларускіх татараў у часы Другой сусветнай вайны. Аўтар на падставе архіўных дадзеных прадстаўляе звесткі аб колькасным удзеле татарскага насельніцтва ў партызанскіх фарміраваннях. Прыводзіць прыклады адданай барацьбы бе...

 • Belarusian
  Publisher: БрГТУ
  Country: Belarus

  У артыкуле разглядаюцца падыходы “Сялянскай партыі” ў 1926-1931 гг. да вырашэння ў ІІ Рэчы Паспалітай аграрнай праблемы. Злабадзённасць і вастрыня аграрнага пытання выклікала да жыцця і актывізавала ў краіне дзейнасць шматлікіх партый, якія абаранялі інтарэсы сялянства....