Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
223 research outcomes, page 5 of 23
 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kivelä, Hanna;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkielman aiheena ovat lavastaja Matti Warénin 1920—1930-luvuilla tekemät lavastusluonnokset. Esittelen Warénin käyttämää termiä suggestiolavastus. Tarkastelen tapausesimerkeiksi valitsemiani Kansallisteatterin näytelmiin Myrsky (1927), R.U.R. (1928) ja Kullervo (1934)...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Lehtonen, Katri;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tiivistelmä – Referat – Abstract Street art interferes in urban life and communicates directly with people. My thesis focuses on examining the meaning of place in the political street art. I study the existence of a street art world and the specific characters of it. St...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Salonen, Leena;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tässä Pro gradu -tutkielmassa tarkastellaan Etelä-Karjalassa sijaitsevan Kivijärven matalista rantavesistä tehtyjä mesoliittisiksi tulkittuja asuinpaikkalöytöjä, ns. rantakvartseja sekä rantavesistä tehtyjä havaintoja liesikiveyksistä, asumuspainanteesta ja vedenalaisis...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Pankakoski, Johanna;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  ……….Evankelis-luterilaiset siunauskappelit ovat kirkkolain määrittelemiä ja seurakuntien hallinnoimia vainajan rituaali- ja säilyttämistiloja, joita Suomessa on noin 290 kappaletta. Käsittelen pro gradu -työssäni arkkitehtien suunnittelemia, vuosina 1958‒1965 käyttöönot...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Mäkilammi, Anni;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkielman aiheena ovat suomalaiset naistaiteilijat 1800-luvun lopussa ja 1900-luvun alussa. Tutkielmassa keskityn kuviin, joita Ellen Thesleff, Maria Wiik, Venny Soldan-Brofeldt ja Elin Danielson-Gambogi maalasivat käyttäen siskojaan malleinaan. Tutkielmassani lähestyn...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kulo, Päivi;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkin työssäni, millaista suomalainen valmismökkien arkkitehtuuri oli 1970- ja 1980-luvuilla ja miten se muuttui, ketkä suunnittelivat valmismökkimalleja, millaisiin asioihin kiinnitettiin huomiota valmismökeistä kirjoitetuissa artikkeleissa ja millainen oli valmismökk...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Pohjankyrö, Aki;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkimukseni kohteena on helsinkiläisen graffitin ensimmäisen vaiheen suhde taiteen instituutioihin. Pyrin selvittämään, millaisia yhteyksiä graffitilla ja taiteen instituutioilla oli 1980-luvun Helsingissä. Pääasiallisena aineistonani on Helsingin Sanomien ja Ilta-Sano...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Hänninen, Annamari;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkielma tarkastelee metallinetsinharrastusta yhden harrastajaryhmän tietyllä alueella tuottaman aineiston näkökulmasta. Työn tarkoitus on kartoittaa ja kuvata Kanta-Hämeen menneisyyden etsijöiden (K-HME) toimintaa vuosina 2010-2016 Kanta-Hämeen ja sen ympäristön aluee...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Dillemuth, Miia;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkielmassani tarkastelen fygitaalisen ajan mahdollistamaa taiteen tilasta ja kuvatilasta toiseen siirtymistä teknisinä jäljennöksinä ja jaettuina teoksina, nykytaiteilijan jatkuvaa ja mobiilia luomisprosessia sekä digitalisoitumisen vaikutuksia analogisen taideobjekti...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Suomi, Lauretta;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Pro gradu -tutkielmani kohteena ovat Hailuodon vanhan kirkon hautapukuihin kuuluneet nauhat, jotka ajoittuvat esimodernille ajalle, 1600–1700-luvuille. Tavoitteenani oli selvittää, millaisia nauhat ovat rakenteeltaan ja mistä materiaaleista ne on valmistettu. Tutkimu...

223 research outcomes, page 5 of 23