Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
223 research outcomes, page 4 of 23
 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Häyrinen, Marja-Liisa;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tiedekunta/Osasto – Fakultet/Sektion – Faculty Humanistinen tiedekunta, Kulttuurien osasto Tekijä – Författare – Author Marja-Liisa Häyrinen Työn nimi – Arbetets titel – Title Anna Sahlstén Empaattinen kansankuvaaaja ja Sammon takojatar Oppiaine – Läroämne – Subject Tai...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kaila, Ruth;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tässä pro gradu -työssä tarkasteltiin taideteoksen attribuointia ja autentikointia sekä kirjallisuustutkimuksen että tapaustutkimuksen kautta. Kirjallisuustutkimuksen tavoitteena oli selvittää, millaisia menetelmiä käytetään taideteoksen attribuointiin ja miten nämä men...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Kondracka, Anna;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkimukseni käsittelee Berliinin Finnenhaussiedlung-asuinalueita, joiden puuelementtirivitalot rakennettiin vuosina 1957–1959 Lichterfelden ja Kladowin kaupunginosiin. Lisäksi Mariendorfiin valmistui kolme mallirivitaloasuntoa. Finnenhaussiedlungit olivat sosiaalisen a...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Veinio, Joanna;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkielma käsittelee Suomen keskiajan lasimaalauksia. Lähestymistapa on säilyneen materiaalin kautta, sillä lähteet vaikenevat maalauksista. Tutkimus perustuu myös kirjalliseen materiaaliin mm. kaivausraportteihin. Alue on keskiaikainen Turun hiippakunta. Tuon näkyväksi...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Niemelä, Tia;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkielmassa kehitettiin sekä testattiin uutta menetelmää Kansalliskirjaston Fragmenta membranea -kokoelman pergamentista valmistettuihin raamattufragmentteihin. Näitä fragmentteja on yhteensä viidestäkymmenestäkolmesta rekonstruoidusta keskiaikaisesta Raamatusta, ja ne...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Saastamoinen, Taneli;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Word2vec on menetelmä niin sanottujen sanavektoreiden, tai sanaupotusten, laskemiseen luonnollisen tekstin pohjalta. Sanavektorit ovat sanojen kontekstien tiivistettyjä esitysmuotoja, missä kontekstit ovat alkuperäisestä tekstistä. Tällaisille vektoriesityksille on luon...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Numminen, Ida;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkin satuprinsessan ja satumiljöön kuvausta. Aineistoni ovat Topeliuksen Adalminan helmi -sadun 22 kuvitusta vuosilta 1856–2013. Havainnoin ja vertailen satua ja kuvituksia. Teoria on kuvituksentutkimus. Sadussa Adalmina käy läpi kaksi muodonmuutosta, ja kuvituksissa ...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Koistinen, Ria;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tutkielmassa nostan esiin amerikkalaisen taiteilija Cy Twomblyn (1928–2011) kuvataiteellisessa tuotannossa esiintyviä ilmiöitä, joita voisi luonnehtia ”katoamisiksi”. Ajatus katoamisesta toimii tutkielmassani yläkäsitteenä yhtäältä kuvan ja sen kannattelemien ilmiöiden ...

 • other research product . 2020
  Open Access Finnish
  Authors:
  Röntynen, Dora;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  Tämän pro gradu -tutkielman keskeisenä aiheena on suomalaisen nykytaiteilija Riiko Sakkisen (s. 1976) kehittämä tyylisuuntaus nimeltään Turborealismi. Taidesuuntauksen idea perustuu vahvasti perustajan poliittisiin ja taiteellisiin näkökulmiin, mutta keskittyy samalla o...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Cosgrove, Pierce;
  Publisher: Helsingin yliopisto

  This thesis aims to examine and contextualize the histories, meanings, and the messages behind a number of the most significant classical structures in Helsinki, looking in particular at who erected these buildings and why they did so, along with what the planners and a...

223 research outcomes, page 4 of 23