Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Czech
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • NEANIAS Space Research Community

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Scholleová, Martina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Téma diplomové práce vychází z autorčiny vnitřní potřeby osobitého výtvarného zpracování učiva a snahy o popularizaci vzdělávacích obsahů předmětu výtvarná výchova. Diplomantka se věnuje alternativním možnostem zpracování učebnice výtvarné výchovy. Ověřuje tak didaktick...