Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
279 research outcomes, page 4 of 28
 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Novotná, Magdalena;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  V mé diplomové práci se čtenáři dozví, co se skrývá pod pojmem soudní komisař. V několika kapitolách jsem se snažila čtenářům popsat, co znamenal od roku 1848 pojem notář jako soudní komisař a notářský úřad a jak vnímáme tyto pojmy dnes. V první kapitole jsem se snažila...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Marhanová, Zuzana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá úlohou regionálních muzeí v péči o kulturní dědictví se zaměřením na Národopisné muzeum Plzeňska. Cílem je poskytnout souhrnné informace o činnosti a úloze Národopisného muzea v oblasti zachování kulturního dědictví. Dále jakým způsobem a jaký...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Hráchová, Gabriela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá historií židů v Plzni. V první části práce je shrnuta historie židovské komunity a počátek židovského průmyslu ve městě. Primárním cílem práce je dohledání údajů o židovských podnicích nebo bydlištích prostřednictvím publikovaných zdrojů i archivníc...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Hirschlová, Adéla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce pojednává o kulturní krajině regionu Líšťanska. Práce je rozdělena do několika kapitol, ve kterých se zabývám historií obce, drobnými památkami s podkapitolami o konkrétních památkách v obci. Dále jsou zde kapitoly zaměřené na Kostel sv. Petra a Pa...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Vladař, Dominik;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Diplomová práce se zabývá zkoumáním působení vysokých teplot na stavební materiál nalézaný na archeologických výzkumech s pomocí přírodovědných metod. V teoretické části jsem se soustředil na vznik, vývoj a problematiku některých geofyzikálních metod. Dále jsou v práci ...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Drášilová, Luisa;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem bakalářské práce je dokumentace terénních reliktů, které je možné spojovat s obléhacími pracemi v okolí vybraných hradů ve středním Posázaví, zejména pak v okolí hradů Stará Dubá, Zbořený Kostelec, Zlenice a Hrad u Čtyřkol. Na jednotlivých lokalitách jsou dokument...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Brychová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem bakalářské práce s názvem Tachovský dětský sbor je představit čtenářům historický a kulturní vývoj v Tachově od jeho počátků až do současnosti. Tyto části předcházejí nejdůležitější kapitole mé práce, která se jmenuje Tachovský dětský sbor. První část práce popisu...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Chupíková, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce popisuje mládí Saddáma Husajna, jeho kariérní postup a politický význam před nástupem k moci. Práce také současně analyzuje vlivy působící na jeho vzestup a popisuje politickou situaci v daném období. Obhájeno Thesis describes youth of Saddam Hussein, his carrer a...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Vránová, Eva;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je vytvoření série šesti ilustrací inspirované verši ze sbírky básní Stébla trávy. Vyobrazuje motivy krajiny technikou vícebarevného linorytu s důrazem na kontrast a kompozici. Výsledkem této práce je soubor šesti grafických listů a dvě verze...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Janotová, Eva;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce se zabývá historií rakovnického pivovaru ve druhé polovině 20. století a tradicí pivovarnictví v Čechách. Důležitou součástí jsou rozhovory se současným sládkem a zaměstnanci, kteří v pivovaru ve zkoumaném období pracovali, a zdůraznit vážnost pivovarni...

279 research outcomes, page 4 of 28