Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
494 research outcomes, page 1 of 50
 • Nálezy z archeologického výzkumu v Březnici (okr. Tábor) v letech 2005-2009 a 2019. Výzkum provedl O. Chvojka (Archeologický ústav FF JU v Českých Budějovicích). Data zahrnují údaje o keramice ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Vargová, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Ochranné prvky platidel a padělání peněz" se zabývá ochrannými prvky a paděláním. Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížit ochranné prvky českých bankovek a eurobankovek a samotné padělání peněz. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. V t...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Lebeda, Tomáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Hlasoví asistenti jsou systémy, jejichž hlavním účelem je zjednodušit nebo automatizovat běžné každodenní činnosti. Uživatelé s nimi interagují pomocí hlasu, což umožňuje jejich aplikace v situacích, kdy má člověk obě ruce a/nebo oči plně zaměstnané, nebo má omezené zra...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Abrhámová, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Obsahem této práce je zpracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení s názvem Projekt - Plavecký bazén v areálu ZČU. V projektu je řešeno dispoziční, konstrukční i provozní řešení a práce zahrnuje i statické a další nutné výpočty. Koncepčně je také řešena požá...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Slováček, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá zhodnocením energetického potenciálu vodního toku Berounka. Zahrnuto je zjištění teoretického energetického potenciálu a aktuálního energetického potenciálu toku. Dále se soustředí na návrh technického řešení malé vodní elektrárny pro zlepšení daného ene...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Chimalová, Eliška;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Eneolitické dlouhé mohyly představují monumentální změnu v pravěkém pojetí smrti a pohřebního ritu, která se udála převážně na území kultury nálevkovitých pohárů. Bakalářská práce reviduje starší archeologické výzkumy, shrnuje dosavadní stav výzkumu a prezentuje soupis ...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Rousová, Tereza;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je představit Soubor písní a tanců Jiskra, jeho historii a tvorbu. V první kapitole jsou přiblíženy folklorní tradice na Plzeňsku, lidová píseň a tanec, plzeňský kroj, ve kterém Jiskra vystupuje a stručně se zmiňuji i o dalších folklorních so...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Titlbach, Dominik;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá historií a současností regionálních fotbalových a klubových fotbalových akademií, vystupujících pod zkratkami RFA a KFA. Součástí práce je charakteristika a porovnání těchto akademií. Obhájeno This thesis describe the history and present of regional...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Trnková, Linda;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Jako svou diplomovou práci jsem si zvolila stolní hru. Hra je zaměřena na dějiny výtvarného umění. Snažila jsem se vytvořit vzdělávací zábavnou hru, která by usnadnila studentům učení se dějin umění a zároveň s uměním seznámila širokou veřejnost. Vytvořila jsem dvě verz...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Rejholec, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Kniha Chleba a krev je autorská komiksová knížka formátu cca A5. Kniha byla tisknuta v tiskárně FDULS v počtu 3ks a byla vázána vlastnoručně mnou. Příběh pojednává o příběhu vojáka Miroslava, který je donucen si vybrat mezi svými společníky a svým svědomím. Tahle volba ...

494 research outcomes, page 1 of 50