Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
471 research outcomes, page 1 of 48
 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Vargová, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce "Ochranné prvky platidel a padělání peněz" se zabývá ochrannými prvky a paděláním. Hlavním cílem bakalářské práce je přiblížit ochranné prvky českých bankovek a eurobankovek a samotné padělání peněz. Práce je rozdělena teoretickou a praktickou část. V t...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Slováček, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá zhodnocením energetického potenciálu vodního toku Berounka. Zahrnuto je zjištění teoretického energetického potenciálu a aktuálního energetického potenciálu toku. Dále se soustředí na návrh technického řešení malé vodní elektrárny pro zlepšení daného ene...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Chimalová, Eliška;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Eneolitické dlouhé mohyly představují monumentální změnu v pravěkém pojetí smrti a pohřebního ritu, která se udála převážně na území kultury nálevkovitých pohárů. Bakalářská práce reviduje starší archeologické výzkumy, shrnuje dosavadní stav výzkumu a prezentuje soupis ...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Rousová, Tereza;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Cílem této bakalářské práce je představit Soubor písní a tanců Jiskra, jeho historii a tvorbu. V první kapitole jsou přiblíženy folklorní tradice na Plzeňsku, lidová píseň a tanec, plzeňský kroj, ve kterém Jiskra vystupuje a stručně se zmiňuji i o dalších folklorních so...

 • other research product . 2021
  Open Access German
  Authors:
  Zimmerová, Kristýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Ve své bakalářské práci přibližuji společnou historii sousedních regionů Chodsko a Bavorsko. Práce je členěná do dvou kapitol. První z nich se zabývá událostmi do 20. století a ta druhá 20. stoletím. Práce se zaměřuje na nejdůležitější historické události. Z doby před 2...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Titlbach, Dominik;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato práce se zabývá historií a současností regionálních fotbalových a klubových fotbalových akademií, vystupujících pod zkratkami RFA a KFA. Součástí práce je charakteristika a porovnání těchto akademií. Obhájeno This thesis describe the history and present of regional...

 • other research product . 2021
  Open Access Czech
  Authors:
  Krátká, Karolína;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce je o stržení sochy I. S. Koněva a následném vztyčení památníku Ruské osvobozenecké armádě. Práce se zabývá tím, jak se k těmto kauzám staví politické strany, prezident republiky a Ruská federace. Práce využívá jako teoretický rámec kolektivní paměť, a t...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Humlová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá historií národní házené v Čechách a na Moravě a komplexně monitoruje vznik a vývoj národní házené od jejího založení do současnosti. Historie a vznik národní házené se datuje od roku 1905, kdy byla založena první sokolská jednota. V této ...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Šalom, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu nové šestipodlažní administrativní budovy s podzemními garážemi s využitím stávajícího vjezdu budovy ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v Praze. Jedná se o přístavbu samostatně stojící admin...

 • other research product . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pavelka, Jozef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Felvidék je videohra žánru RPG odohrávajúca sa v prostredí fiktívnej sedmohradskej župy v období druhej polovice 15. storočia. Obsahuje ilustrácie prostredí a postáv. Súčasťou práce sú aj mnohé animácie. V hre možno viesť dialógy z NPC charaktermi a viesť boje s nepriat...

471 research outcomes, page 1 of 48