Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
447 research outcomes, page 2 of 45
 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Frűhbauerová, Lenka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce reflektuje možnosti uplatňování mezioborových vztahů ve výtvarných činnostech pro děti předškolního věku. Teoretická část je zaměřena na vymezení výtvarných činností v systému předškolního vzdělávání. Objasňuje přínos propojování výtvarných činností s o...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Pelikánová, Martina;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  V této bakalářské práci analyzuji knižní nabídku nakladatelství pro děti v raném věku. V teoretické části popisuji vývoj dítěte, také žánry dětské literatury a typy knih pro nejmenší děti.Přibližuji historii literatury pro děti. Představuji zde současná dětská nakaladat...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Muchová, Helena;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se pokouší o komparaci knihy a filmu Kladivo na čarodějnice. Jedna část se zaměřuje především na dějovou linii a postavy, jiná se věnuje komunikačním kódům a samotnému filmu. Práce ukazuje některé rozdíly mezi oběma variantami. Zabývá se též histor...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Petrová, Zuzana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce English Native Teachers in Plzeň se zabývá jak tématem anglicky mluvících rodilých mluvčí, kteří učí v českých vzdělávacích institucích, tak i historií anglického jazyka na území České republiky. Dále se zaměřuje na pozici angličtiny v českém školství a...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Čížková, Marie;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá zkoumáním obce Nekmíř v raném novověku. V první části je popsána stručná historie obce, která pojímá samotný vznik a vývoj Nekmíře do 17. století. Ve druhé kapitole je na základě matričních záznamů rozebrána demografie Nekmíře již v samot...

 • other research product . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Karpíšek, Vratislav;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Irština a angličtina jsou přítomny v Irsku po staletí a cílem této práce je ukázat historický vývoj jejich vztahů, postavení, které měly, a jejich roli v utváření irské identity. Období od roku 1890 do roku 1930 navíc bude detailně popsáno ve vztahu k užívání jazyka, po...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Barbořáková, Valentýna;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Bakalářská práce se zabývá mezinárodním dnem žen. Je rozdělena do tří kapitol. Věnuji se zde historii a současnosti Mezinárodního dne ve světě a v Rusku, součástí práce je i praktická část, dotazníkové šetření. Cílem práce je nahlédnout do historie tohoto svátku, seznám...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Vonková, Pavla;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce se zabývá historií zámku v Nepomyšli od jeho počátku ve 14. století až do současnosti. Práce zahrnuje dvě stěžejní, nestejně rozsáhlá témata. Prvním z nich je pozemková držba od prvních dochovaných zmínek. Šlechtické rody, jejichž účast byla na Nep...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Bachorková, Ivana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato diplomová práce se zabývá tématem odvoláním a řízením před odvolacím soudem. V úvodních kapitolách je krátce shrnut vývoj opravných prostředků, následuje kapitola o platných opravných prostředcích a opravných systémech. Dále je zde vymezen pojem odvolání jakožto řá...

 • other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors:
  Rauch, Lukáš;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Práce popisuje právní vývoj oblasti Podkarpatské Rusi v období 1918-1939, kdy bylo toto území součástí Československa. Úvodní kapitola hovoří stručně o vývoji oblasti před rokem 1918, druhá kapitola pak navazuje komplikovaným procesem samotného připojení po první světov...

447 research outcomes, page 2 of 45