Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
23,139 research outcomes, page 2 of 2,314
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 28 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Heul, J.S. Van Der;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Aan de Legmeerdijk 222a te Amstelveen heeft de Steekproef BV naar aanleiding van de geplande sloop van een woning en de bouw van een nieuwe woning een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. Het plangebied ligt aan de Legmeerdijk, een oude veendijk uit de late middele...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 04 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Heul, J.S. van der;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Er is een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor een plangebied aan de Hearewei in Sexbierum, gemeente Waadhoeke, provincie Fryslân. In het plangebied zullen nieuwe woningen worden gebouwd, waarvoor een wijziging van het bestemmingsplan nodig is. De geplande verstoring...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 06 Feb 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In verband met een geplande dijkverzwaring en de aanleg van een nieuwe weg is een archeologisch onderzoek uitgevoerd langs het Afwateringskanaal bij Tjuchem, gemeente Midden-Groningen, provincie Groningen. Voor de dijkverzwaring zal de sloot aan de voet van de dijk verp...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 23 Apr 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Tijdens de verkennende fase van het onderzoek zijn op meerdere niveaus aanwijzingen gevonden voor een archeologische vindplaats. In het plangebied is één randfragment kogelpotaardewerk gevonden (boring 2) en zijn in de boringen 4, 5 en 6 op twee verschillende niveaus in...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 02 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Rap, R.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Er is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor een terrein tussen de Bergstraat en de Klokkenstraat te Loon op Zand, gemeente Loon op Zand, provincie Noord-Brabant (Figuur 1). De aanleiding is de geplande bestemmingsplanwijziging van het terrein. Het betreft de...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 24 Jan 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Schamp, C.R.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  Door De Steekproef bv een plangebied aan de Berkenweg 9-13 te Doornspijk archeologisch onderzocht. De aanleiding voor het onderzoek is de herinrichting van een woonpark voor een uiteenlopende groep mensen. Het woonpark is gelegen aan de rand van een zandverstuiving op 3...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 27 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Weerheijm, W.J.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Archeologisch bureauonderzoek

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 04 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Veenstra, J.B.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  De Steekproef bv heeft in juni 2019 een archeologische begeleiding uitgevoerd in het plangebied Terhornseweg 6 in 't Zandt, gemeente Loppersum, provincie Groningen. De aanleiding voor het onderzoek is de voorgenomen bouw van een nieuwe schuur en de demping van een besta...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 04 Mar 2022
  Restricted Dutch; Flemish
  Authors:
  Bongers, J.M.G.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande bouw van twee woningen is een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan De Fazant te Surhuisterveen, gemeente Achtkarspelen, provincie Fryslân. Voor de bouw is graafwerk nodig zoals voor de aanleg van funderingen. Deze bodemingrepen betekenen een...

  Add to ORCID
 • research data . 2022 . Embargo End Date: 05 Feb 2022
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Heul, J.S. Van Der;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Steekproef

  In verband met de geplande herinrichting van het gebied aan de Hofsteeweg 2 te Collendoorn (gemeente Hardenberg) ter verbetering van het landschappelijke karakter van het gebied, is een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd. In het plangebied worden twee schuren en e...

  Add to ORCID
23,139 research outcomes, page 2 of 2,314