Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
519 research outcomes, page 4 of 52
 • research data . 2017
  Open Access
  Authors:
  Exaltus, R.;
  Publisher: Archeopro

  Op 23 maart 2012 is door ArcheoPro een Inventariserend Veldonderzoek Overig (IVO-O) uitgevoerd op een terrein aan de Deutersestraat te Cromvoirt. Gezien de ingrijpende bodemverstoring, het volledig ontbreken van relevante archeologische indicatoren en de van nature slec...

 • research data . 2017
  Open Access
  Authors:
  Putten, M.J. van;
  Publisher: BAAC bv

  Het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv heft een inventariserend veldonderzoek met behulp van boringen (karterende fase) uitgevoerd in het plangebied Kerkveld 63 te Nieuwegein. Aanleiding voor het onderzoek is het plan de huidige bebouwing te slopen en te vervangen door...

 • research data . 2017
  Authors:
  Colijn, J.E.;
  Publisher: Antea Group

  In augustus 2017 heeft Antea Group een archeologisch onderzoek uitgevoerd voor de ontwikkeling van een aantal waterpartijen op het Slotjesveld te Oosterhout. Het onderzoek heeft bestaan uit een archeologisch bureauonderzoek en een inventariserend veldonderzoek, door mid...

 • research data . 2017
  Open Access
  Authors:
  RAAP Archeologisch Adviesbureau BV; Kroes, R.A.C.;
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV

  In het plangebied zijn bodemingrepen gepland die mogelijk bedreigend zijn voor eventuele archeologische resten. Van de vier in het plangebied aanwezige panden worden er drie gesloopt. Het pand direct aan de Dorpsstraat wordt niet gesloopt. Daarvoor in de plaats worden o...

 • research data . 2017
  Open Access English
  Authors:
  Beusen, A.; Doelman, J.; Stehfest, E.; Klein Goldewijk, C.G.M.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Data Archiving and Networked Services (DANS)

  Land use plays an important role in the climate system (Feddema et al., 2005). Many ecosystem processes are directly or indirectly climate driven, and together with human driven land use changes, they determine how the land surface will evolve through time. To assess th...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Open Access
  Authors:
  Putten, M.J. van;
  Persistent Identifiers
  Publisher: BAAC bv

  In opdracht van Combinatie Mooder Maas heeft het onderzoeks- en adviesbureau BAAC bv een archeologisch inventariserend veldonderzoek uitgevoerd met behulp van boringen (karterende fase) in het plangebied Ooijen-Wanssum Rondweg, deelgebied W1-west, aan de westzijde van h...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Authors:
  Hullegie, A.G.J.;
  Publisher: Salisbury Archeologie bv

  Op basis van het bureauonderzoek en het verkennend booronderzoek is aan het plangebied een hoge archeologische verwachtingswaarde toegekend. Op basis van de resultaten van proefsleuvenonderzoek kan echter worden geconcludeerd dat de hoge verwachtingswaarde van het plang...

 • research data . 2017
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  Bouter, H.E.;

  ADC ArcheoProjecten heeft in juli 2017 een Inventariserend Veldonderzoek uitgevoerd voor de locatie Ruitenbeekweg 16 in Lunteren, gemeente Ede. De aanleiding van het onderzoek is de aanvraag van een omgevingsvergunning ten behoeve van de bouw van een pluimveestal. Op ad...

 • research data . 2017 . Embargo End Date: 28 Nov 2018
  Open Access Dutch; Flemish
  Authors:
  RAAP; Kroes, R.A.C.;
  Persistent Identifiers
  Publisher: RAAP Archeologisch Adviesbureau BV

  In het plangebied zijn bodemingrepen gepland die mogelijk bedreigend zijn voor eventuele archeologische resten. Ten behoeve van de omgevingsvergunning is daarom een bureauonderzoek uitgevoerd. Binnen het plangebied zijn in de aan de oppervlakte gelegen wadafzettingen ge...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Open Access
  Authors:
  Moerman, S.;
  Publisher: IDDS Archeologie

  In februari 2017 heeft IDDS Archeologie een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd in verband met de geplande (her)ontwikkeling van het plangebied Maaijkant 2e fase in Ulicoten, gemeente Baarle-Nassau.

519 research outcomes, page 4 of 52