Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
516 research outcomes, page 5 of 52
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Hallberg, Erik; Linde, Martin; Leijonhufvud, Lotta; Andersson Palm, Lennart;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Gothenburg

  Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden ...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Hallberg, Erik; Linde, Martin; Leijonhufvud, Lotta; Andersson Palm, Lennart;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Gothenburg

  Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden ...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Hallberg, Erik; Linde, Martin; Leijonhufvud, Lotta; Andersson Palm, Lennart;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Gothenburg

  Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden ...

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Investigations in the E4 road section stretching between Brohagen and Järna interchange in Södermanland were carried out in 1980-81 by Riksantikvarieämbetet. The areas investigated were RAÄ 13 and RAÄ 318.

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The ZIP file contains four Shapefiles with information on trenches, possible features and finds, and other metadata from the archaeological excavation, as well as six digitized and geo-referenced plans of the excavation area in GeoTIFF format.

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  English
  Authors:
  Rundkvist, Martin; Umeå University;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Umeå University

  The dataset consists of finds lists from the excavations at Stensöborg, as well as an a codebook describing the contents of the finds list. The download package also contains the excavation report.

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  ZIP-filen innehåller data i form av tre shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt två georefererade kartor (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområd...

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board UV Mitt;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  ZIP-filen innehåller data i form av två shape-filer med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar och fynd samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet ...

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  English
  Authors:
  Rundkvist, Martin; Umeå University;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Umeå University

  Mappen innehåller 258 JPG bilder, en CSV-fil med dokumentation på bilderna, samt utgrävningsrapporten i PDF-format.

  Add to ORCID
 • research data . 2016
  English
  Authors:
  Rundkvist, Martin; Umeå University;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Umeå University

  Datasetet innehåller bilder tagna under arkeologiska undersökningen, samt en excel-fil som dokumenterar dessa bilder. Dataset-mappen innehåller även en utgrävningsrapport.

  Add to ORCID
516 research outcomes, page 5 of 52