Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
516 research outcomes, page 3 of 52
 • research data . 2018
  Authors:
  Tornberg, Anna;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Lund University

  The database is the foundation for a study of health in Late Neolithic-Early Bronze Age southern Sweden. Skeletal remains from 46 loclities have been osteologically registered. The database founded studies of paleopathology, paleodemography and stature. Purpose: Databas...

  Add to ORCID
 • research data . 2018
  Authors:
  Tornberg, Anna;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Lund University

  The database is the foundation for a study of health in Late Neolithic-Early Bronze Age southern Sweden. Skeletal remains from 46 loclities have been osteologically registered. The database founded studies of paleopathology, paleodemography and stature. Purpose: Databas...

  Add to ORCID
 • research data . 2018
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  The information in the abstract is translated from the archaeological report: In connection with local planning concerning an extension of the golf course in Herstadberg and Loddby, Norrköping municipality wished to elucidate the archaeological conditions in the area. A...

  Add to ORCID
 • research data . 2018
  English
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Informationen i sammanfattning är hämtad ur rapporten för undersökningen: Riksantikvarieämbetet, UV Öst, har under november och december 2006 genomfört en arkeologisk slutundersökning av RAÄ 146 och 147 vid Herstadbergs säteri inom Herstadberg 9:1, Kvillinge socken, Nor...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Hallberg, Erik; Linde, Martin; Leijonhufvud, Lotta; Andersson Palm, Lennart;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Gothenburg

  Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden ...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Hallberg, Erik; Linde, Martin; Leijonhufvud, Lotta; Andersson Palm, Lennart;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Gothenburg

  Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden ...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Hallberg, Erik; Linde, Martin; Leijonhufvud, Lotta; Andersson Palm, Lennart;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Gothenburg

  Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden ...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board, UV Öst;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  ZIP-filen innehåller data i form av fyra shapefiler med information om eventuella schakt, påträffade forn- och kulturlämningar samt andra metadata från den arkeologiska utredningen, samt en georefererad karta (© Lantmäteriet i2014/00696) över utredningsområdet i GeoTIFF...

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Swedish National Heritage Board UV Mitt;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Uppsala University

  Partial investigation of a graveyard from the Vendel Period, ancient monument 44 Sille, Västerljungs parish

  Add to ORCID
 • research data . 2017
  Swedish
  Authors:
  Hallberg, Erik; Linde, Martin; Leijonhufvud, Lotta; Andersson Palm, Lennart;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Gothenburg

  Spannmålstiondet har ofta använts som indikator på skördeutvecklingen, det utgick ju i princip med en tiondel av skörden. Föreliggande databaser bygger på räkenskaper över kronans andel av tiondet för Sverige inom nutida gränser exklusive Skåne. Databaserna avser tiden ...

  Add to ORCID
516 research outcomes, page 3 of 52