Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
296,803 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other ORP type

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Authors: Bergman, WA;

  Uit het veldonderzoek blijkt dat een enkeerdgrond op beddingafzettingen voorkomt in het plangebied. In de beddingafzettingen is een deels intact podzolprofiel aangetroffen. De humeuze bovengrond van de enkeerdgrond is 50 tot 80 cm dik. Op basis van de bodemopbouw kan de middelhoge archeologische verwachting voor de periode laat neolithicum – volle middeleeuwen, zoals die is opgesteld tijdens het bureauonderzoek gehandhaafd blijven. Een deels intact (haar)podzolprofiel is beschermd van invloeden van bovenaf door het 50 tot 80 cm dikke plaggendek en buiten bereik van diepere grondbewerking. Alleen een zone in het noordelijke deel van het plangebied is tot in de pleistocene bodem verstoord (gaspijpleiding en A-C profiel). Resten uit het paleolithicum tot en met neolithicum (vuursteenvindplaatsen) zijn hier niet meer te verwachten. Bebouwingsresten uit late middeleeuwen of nieuwe tijd worden op basis van de resultaten van het veldonderzoek niet verwacht.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Franck, Thomas;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Bergman, WA;

  Uit het veldonderzoek blijkt dat in het plangebied fluvioglaciale (grondmorene, keileem) en eolische afzettingen (dekzand) voorkomen met kleinere oppervlaktes waar de afzettingen door sneeuwsmeltwater zijn verspoeld (fluvioperiglaciaal). Verspreid over de zone met dekzandafzettingen komen intacte, deels intacte of ondiep afgetopte (veld)podzolprofielen voor. Ook komen kleinere oppervlaktes voor met een dunne laag dekzand op fluvioglaciaal voor. Ook komen verspreid matig diep tot diep verstoorde bodems voor.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Derwael, Stéphanie;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Fens, R;

  In februari 2020 heeft Antea Group een archeologische bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied van project Zeearend aan de locatie Berkummerbroekweg, ter hoogte van nummer 26, te Zwolle, gemeente Zwolle. De aanleiding van het archeologisch onderzoek is de voorgenomen bouw van een opslagloods. De vraag bij het voorliggende rapport is: waaruit bestaan eventueel te verwachten archeologische resten en in hoeverre worden deze bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling? Aan het plangebied wordt over het geheel gesproken een lage verwachting toegekend. Het gebied ligt op lager gelegen beekeerdgrond in een verspoelde dekzandvlakte en is in historische periode gebruikt als hooiland of weiland. Er zijn op basis van historische kaarten geen aanwijzingen gevonden dat er in het plangebied bebouwing heeft gestaan. Het plangebied is ook geen onderdeel van de tuininrichting van de buitenplaatsen langs de Overijsselse Vecht. De Bodemkaart toont (vervlakte) dekzandruggen in de omgeving van het plangebied. Losse waarnemingen op of nabij deze dekzandruggen wijzen op bewoning of activiteiten in de nabijheid van het plangebied vanaf in het mesolithicum, neolithicum en de midden-Romeinse tijd (2e eeuw na Chr.). De activiteiten in het mesolithicum en de midden-Romeinse tijd houden waarschijnlijk verband met bewoning op dekzandruggen. Dekzandruggen zijn wel in het onderzoeksgebied aanwezig, maar er zijn geen aanwijzingen om deze in het plangebied te verwachten. De neolithische bijl betreft een depotvondst in condities vergelijkbaar met de condities van het plangebied. Overblijfselen van offerandes in het beekdal (bijvoorbeeld van geslepen vuurstenen bijlen) zijn binnen het plangebied zijn daarom niet uit te sluiten. Uit het bovenstaande volgt dat het plangebied in een beekdalzone ligt zonder verwachting op bewoningsresten, maar met kans op de aanwezigheid van losse depotvondsten uit de prehistorie aan de onderzijde van de humeuze eerdlaag. Het type vondst is dermate zeldzaam dat de kans dat deze zich binnen het plangebied bevindt zeer gering is. Het opsporen hiervan met een veldonderzoek is praktisch nauwelijks mogelijk en het type vondst is derhalve te categoriseren als toevalsvondst. Wij adviseren tot vrijgave van het plangebied ten aanzien van het archeologische aspect, met als vrijblijvende voorwaarde dat er in de werkinstructie naar de uitvoerder een nadrukkelijke vermelding naar de wettelijke meldingsplicht voor archeologische toevalsvondsten wordt gedaan. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeente is hier echter aan te bevelen: via het telefonisch loket t. 14038 en doorverbinding met Team Monumentenzorg en Archeologie. Ons advies is conform het beleid voor een lage archeologische verwachting én conform de regelgeving in het bestemmingsplan. Het plangebied is daarmee formeel reeds door de bevoegde overheid vrijgegeven. De rol van het onderhavige rapport is daarmee achtergrond bieden in het omgevingsaspect archeologie en maakt geen onderdeel uit van een ruimtelijke procedure.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bureau voor Archeologie;

  Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor woningbouw op het terrein van de voormalige fietsenfabriek Rodeo te Broek op Langedijk. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Spallone, Roberta;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Publications Open Re...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Publications Open Re...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bureau voor Archeologie;

  Bureauonderzoek voor het opstellen van een programma van eisen archeologische begeleiding.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Reboul, Marianne; Bigliazzi, Silvia; Schwab, Andreas; Boschetti, Federico;

  Dépôt de projet ERC Synergy Grant; Dépôt de projet ERC Synergy Grant

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Bergman, W;

  Uit het veldonderzoek blijkt dat beek- en dekzand afzettingen voorkomen. In de laag gelegen beekafzettingen in het zuidelijke deel van het plangebied is naast kleiige afzettingen ook veen aangetroffen dat duidt op moerassige drassige omstandigheden. De huidige bebouwing en oprit en als denkbeeldige lijn de verlenging hiervan liggen op de grens tussen (verspoeld) dekzand en de beekafzettingen. Onder de 15 à 35 cm dikke bouwvoor is ter plaatse van de dekzandafzettingenhet dekzand een 20 tot 35 cm dikke cultuurlaag waargenomen. Ter plaatse van de huidige en historische voormalige bebouwing is een dikkere cultuurlaag aangetroffen die tot 1,7 m -mv kan reiken.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
296,803 Research products
 • Authors: Bergman, WA;

  Uit het veldonderzoek blijkt dat een enkeerdgrond op beddingafzettingen voorkomt in het plangebied. In de beddingafzettingen is een deels intact podzolprofiel aangetroffen. De humeuze bovengrond van de enkeerdgrond is 50 tot 80 cm dik. Op basis van de bodemopbouw kan de middelhoge archeologische verwachting voor de periode laat neolithicum – volle middeleeuwen, zoals die is opgesteld tijdens het bureauonderzoek gehandhaafd blijven. Een deels intact (haar)podzolprofiel is beschermd van invloeden van bovenaf door het 50 tot 80 cm dikke plaggendek en buiten bereik van diepere grondbewerking. Alleen een zone in het noordelijke deel van het plangebied is tot in de pleistocene bodem verstoord (gaspijpleiding en A-C profiel). Resten uit het paleolithicum tot en met neolithicum (vuursteenvindplaatsen) zijn hier niet meer te verwachten. Bebouwingsresten uit late middeleeuwen of nieuwe tijd worden op basis van de resultaten van het veldonderzoek niet verwacht.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Franck, Thomas;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Bergman, WA;

  Uit het veldonderzoek blijkt dat in het plangebied fluvioglaciale (grondmorene, keileem) en eolische afzettingen (dekzand) voorkomen met kleinere oppervlaktes waar de afzettingen door sneeuwsmeltwater zijn verspoeld (fluvioperiglaciaal). Verspreid over de zone met dekzandafzettingen komen intacte, deels intacte of ondiep afgetopte (veld)podzolprofielen voor. Ook komen kleinere oppervlaktes voor met een dunne laag dekzand op fluvioglaciaal voor. Ook komen verspreid matig diep tot diep verstoorde bodems voor.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Derwael, Stéphanie;
  addClaim

  This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

  You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   addClaim

   This Research product is the result of merged Research products in OpenAIRE.

   You have already added works in your ORCID record related to the merged Research product.
 • Authors: Fens, R;

  In februari 2020 heeft Antea Group een archeologische bureauonderzoek uitgevoerd voor het plangebied van project Zeearend aan de locatie Berkummerbroekweg, ter hoogte van nummer 26, te Zwolle, gemeente Zwolle. De aanleiding van het archeologisch onderzoek is de voorgenomen bouw van een opslagloods. De vraag bij het voorliggende rapport is: waaruit bestaan eventueel te verwachten archeologische resten en in hoeverre worden deze bedreigd door de voorgenomen ontwikkeling? Aan het plangebied wordt over het geheel gesproken een lage verwachting toegekend. Het gebied ligt op lager gelegen beekeerdgrond in een verspoelde dekzandvlakte en is in historische periode gebruikt als hooiland of weiland. Er zijn op basis van historische kaarten geen aanwijzingen gevonden dat er in het plangebied bebouwing heeft gestaan. Het plangebied is ook geen onderdeel van de tuininrichting van de buitenplaatsen langs de Overijsselse Vecht. De Bodemkaart toont (vervlakte) dekzandruggen in de omgeving van het plangebied. Losse waarnemingen op of nabij deze dekzandruggen wijzen op bewoning of activiteiten in de nabijheid van het plangebied vanaf in het mesolithicum, neolithicum en de midden-Romeinse tijd (2e eeuw na Chr.). De activiteiten in het mesolithicum en de midden-Romeinse tijd houden waarschijnlijk verband met bewoning op dekzandruggen. Dekzandruggen zijn wel in het onderzoeksgebied aanwezig, maar er zijn geen aanwijzingen om deze in het plangebied te verwachten. De neolithische bijl betreft een depotvondst in condities vergelijkbaar met de condities van het plangebied. Overblijfselen van offerandes in het beekdal (bijvoorbeeld van geslepen vuurstenen bijlen) zijn binnen het plangebied zijn daarom niet uit te sluiten. Uit het bovenstaande volgt dat het plangebied in een beekdalzone ligt zonder verwachting op bewoningsresten, maar met kans op de aanwezigheid van losse depotvondsten uit de prehistorie aan de onderzijde van de humeuze eerdlaag. Het type vondst is dermate zeldzaam dat de kans dat deze zich binnen het plangebied bevindt zeer gering is. Het opsporen hiervan met een veldonderzoek is praktisch nauwelijks mogelijk en het type vondst is derhalve te categoriseren als toevalsvondst. Wij adviseren tot vrijgave van het plangebied ten aanzien van het archeologische aspect, met als vrijblijvende voorwaarde dat er in de werkinstructie naar de uitvoerder een nadrukkelijke vermelding naar de wettelijke meldingsplicht voor archeologische toevalsvondsten wordt gedaan. Op grond van artikel 5.10 van de Erfgoedwet dient zo spoedig mogelijk melding te worden gemaakt van de vondst bij de Minister (de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed: telefoon 033-4217456). Een vondstmelding bij de gemeente is hier echter aan te bevelen: via het telefonisch loket t. 14038 en doorverbinding met Team Monumentenzorg en Archeologie. Ons advies is conform het beleid voor een lage archeologische verwachting én conform de regelgeving in het bestemmingsplan. Het plangebied is daarmee formeel reeds door de bevoegde overheid vrijgegeven. De rol van het onderhavige rapport is daarmee achtergrond bieden in het omgevingsaspect archeologie en maakt geen onderdeel uit van een ruimtelijke procedure.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   DANS-EASYarrow_drop_down
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bureau voor Archeologie;

  Bureau voor Archeologie heeft een archeologisch bureauonderzoek uitgevoerd voor woningbouw op het terrein van de voormalige fietsenfabriek Rodeo te Broek op Langedijk. Het archeologisch onderzoek is uitgevoerd in het kader van de aanvraag van een bestemmingsplanwijziging

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  Authors: Spallone, Roberta;
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Publications Open Re...arrow_drop_down
  image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Publications Open Re...arrow_drop_down
   image/svg+xml Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao Closed Access logo, derived from PLoS Open Access logo. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Closed_Access_logo_transparent.svg Jakob Voss, based on art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina and Beao
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Bureau voor Archeologie;

  Bureauonderzoek voor het opstellen van een programma van eisen archeologische begeleiding.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ DANS-EASYarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   DANS-EASY
   Other ORP type . 2024
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Reboul, Marianne; Bigliazzi, Silvia; Schwab, Andreas; Boschetti, Federico;

  Dépôt de projet ERC Synergy Grant; Dépôt de projet ERC Synergy Grant

  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
 • Authors: Bergman, W;

  Uit het veldonderzoek blijkt dat beek- en dekzand afzettingen voorkomen. In de laag gelegen beekafzettingen in het zuidelijke deel van het plangebied is naast kleiige afzettingen ook veen aangetroffen dat duidt op moerassige drassige omstandigheden. De huidige bebouwing en oprit en als denkbeeldige lijn de verlenging hiervan liggen op de grens tussen (verspoeld) dekzand en de beekafzettingen. Onder de 15 à 35 cm dikke bouwvoor is ter plaatse van de dekzandafzettingenhet dekzand een 20 tot 35 cm dikke cultuurlaag waargenomen. Ter plaatse van de huidige en historische voormalige bebouwing is een dikkere cultuurlaag aangetroffen die tot 1,7 m -mv kan reiken.

  DANS-EASYarrow_drop_down
  DANS-EASY
  Other ORP type . 2024
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!