Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (2)
Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage 2012-2021 Digital Library University of West...

Filters
Clear All

Digital Humanities and Cultural Heritage 2012-2021 Digital Library University of West...

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
527 research outcomes, page 1 of 53
 • publication . Conference object . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Hložek, Josef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  projektem OP VK PVBV – Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky, reg. č. CZ.1.07/2.3.00/45.000

 • publication . Conference object . 2013
  Open Access
  Authors:
  Murru, G.; Marco Fratarcangeli; Empler, T.;

  In this paper, we present a framework for the interactive 3D visualization of archaeological sites on handheld devices using fast augmented reality techniques. The user interface allows for the ubiquitous, personalized and context-aware browsing of complex digital conte...

 • publication . Part of book or chapter of book . Article . 2013
  Open Access
  Authors:
  Daniel Tihelka; Martin Grůber; Zdeněk Hanzlíček;
  Persistent Identifiers

  Článek ukazuje na problematické a obvykle zanedbávané aspekty evaluace TTS systémů poslechovými testy. Je ukázáno, že obyčejný náhodný výběr frází k poslechu nemusí pokrýt případy, které jsou relevantní vzhledem k hodnocenému systému TTS. Je také ukázáno, že bez hlubší ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . Other literature type . 2018
  Open Access
  Authors:
  Lukáš Kučera; Jaroslav Peška; Pavel Fojtík; Petr Barták; Diana Sokolovská; Jaroslav Pavelka; Veronika Komárková; Jaromír Beneš; Lenka Polcerová; Miroslav Králík; ...
  Persistent Identifiers
  Publisher: MDPI AG

  MS revealed the presence of triacylglycerols in both vessels. This analytical technique was used for the analysis of the soil content from archaeological ceramic vessels for the first time. Targeted ELISA experiments consequently proved the presence of milk proteins in ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2019
  Open Access English
  Authors:
  Švec, Jan; Stanislav, Petr; Hrúz, Marek; Pražák, Aleš; Psutka, Josef; Ircing, Pavel;
  Publisher: Kansai university

  V posledních desetiletích neustále roste množství multimodálních dat shromážděných a uložených pro budoucí použití. Tyto údaje zahrnují - mimo jiné - rozhovory orální historie, archivy televizního vysílání a mnoho naskenovaných ručně a strojově psaných dokumentů a fotog...

 • publication . Article . 2020
  Open Access English
  Authors:
  Zdeňka Špiclová; Vojtěch Kaše;
  Persistent Identifiers
  Publisher: De Gruyter

  Cílem této studie je ukázat použitelnost vybraných metod tzv. distančního čtení z oblasti digitálních humanitních věd pro interpretaci raně křesťanských textů, konkrétně pro zkoumání podobností a rozdílů mezi Tomášovým a Janovým evangeliem. Termín „distanční čtení“ použ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Luboš Hobl; Pavel Kodera;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University

  Příspěvek se zabývá hradem Vrtba, který se nachází v okrese Plzeň-sever. Absence zděných konstrukcí znemožňuje poznání zástavby hradního jádra. Nicméně dochované terénní relikty odrážejí základní rozvržení hradního areálu a umožňují i některé hospodářské provozy v bezpr...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2014
  Open Access English
  Authors:
  Gulyás, László; Csüllög, Gábor;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  The aim of our research partnership was to outline the history of the area called Kosovo today, and to analyse its characteristics from the age of the Roman Empire up to now. This study is to introduce the results of the second phase of the research. In June 1458 the tr...

 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  Petr Kučera;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Masaryk University Press

  Studie analyzuje román Němci (2012) české prozaičky Jakuby Katalpy jako pokus o nový pohled na problematiku života německé menšiny v Československu od meziválečného období až po divoké vyhánění a následné organizované vysídlení německy mluvících obyvatel po skončení dru...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2019
  Open Access
  Authors:
  Miroslav Šedivý;
  Persistent Identifiers
  Publisher: SAGE Publications

  Cílem studie je vysvětlit dlouhodobý proces vedoucí k rozhodnutí sardinského krále Karla Alberta vést válku proti Rakousku v březnu 1848 v kontextu úpadku postnapoleonského státního systému, který byl v Evropě nastolen na Vídeňském kongresu v roce 1815. Chování evropský...

  Add to ORCIDorcid
527 research outcomes, page 1 of 53