Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage Slovenian

Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage Slovenian

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1,116 research outcomes, page 1 of 112
 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Šalomon, Nina;

  Cilj diplomskega dela je bil izdelati knjigo o zgodovini in razvoju tipografije ter jo opremiti z avtorskimi ilustracijami. Diplomska naloga je razdeljena na teoretični in eksperimentalni del. V teoretičnem delu so predstavljeni tipografija, njen zgodovinski razvoj in d...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Kopčavar, Zala;

  Hlapne organske spojine so pogosta onesnaževala v zaprtih prostorih in predstavljajo potencialno nevarnost za zbirke kulturnih dediščin. Ireverzibilno poškodbo na muzejskih predmetih povzročajo predvsem karboksilne kisline z nizko molekulsko maso, dušikov dioksid, žvepl...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Makorič, Urban;
  Publisher: U. Makorič

  Delo vključuje pregled življenja Simona Rutarja in poudarja ključne dogodke v njegovem življenju. Opisana je bila njegova kariera zgodovinarja, kjer so bile poudarjene njegove ključne objave. Fokus v opisu njegovega življenja so bile otroštvo, izobrazba in nesrečna ljub...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  KALIN, JERNEJ;

  Dostopnost zmogljivih računalniških naprav in hitrih internetnih povezav omogoča nova področja in priložnosti za predstavitev kulturne dediščine v turizmu. Hkrati nam napredne in izboljšane tehnologije za zajem fizičnih objektov v 3D prostor omogočajo izredne natančnost...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Sotlar, Jerneja;

  Namen magistrskega dela je izdelava hipotetične 3D-digitalne rekonstrukcije griča Panorama in rimske četrti, ki sledi geofizikalnim, arheološkim in geološkim raziskavam na tem področju, ter izdelava izrisov in predstavitvenega avdio-vizualnega medija, primernega za upor...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Krajnc, Urša;
  Publisher: U. Krajnc

  Diplomsko delo obravnava ustanovitev in razvoj I. gimnazije v Celju. Njeni začetki segajo več kot dvesto let nazaj, v 19. stoletje, ko so prebivalci mesta Celje skupaj s Francom I. (ki je zanjo podpisal dekret) omogočili, da je mesto pridobilo latinsko šolo, prvo celjsk...

 • publication . Bachelor thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Petaros, Neža;
  Publisher: N. Petaros

  Diplomsko delo analizira pesniški opus Iga Grudna s pomočjo računalniških orodij, torej se posveča računalniško podprti analizi literarnih besedil. Digitalna revolucija, ki je v teku že nekaj desetletij, se namreč postopoma uveljavlja na vseh področjih, tudi v humanisti...

 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Milojević, Sara;
  Publisher: S. Milojević
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Jerman, Blaž;
  Publisher: B. Jerman

  Magistrsko delo predstavlja geografsko-zgodovinsko učno pot v Šmartnem pri Litiji. Namen dela je bil zasnovati geografsko-zgodovinsko učno pot v neposredni okolici Osnovne šole Šmartno pri Litiji in tako osnovnošolcem zadnje triade ponuditi dodatne geografsko-zgodovinsk...

 • publication . Article . 2021 . Embargo End Date: 20 Oct 2021
  Embargo Slovenian
  Authors:
  Bajd, Barbara; Skribe Dimec, Darja; Gostinčar Blagotinšek, Ana; Krnel, Dušan;
  Publisher: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta

  V prispevku člani uredniškega obora – dr. Barbara Bajd, dr. Darja Skribe Dimec, dr. Ana Gostinčar Blagotinšek in dr. Dušan Krnel, ki so sodelovali pri nastajanju revije Naravoslovna solnica, izpostavljajo svoje poglede na razvoj in pomen revije. S prispevkom želimo v ur...

1,116 research outcomes, page 1 of 112