Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters (1)
Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage Norwegian

Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage Norwegian

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
177,493 research outcomes, page 1 of 17,750
 • publication . Master thesis . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors:
  Hatlebakk, Torstein;
  Persistent Identifiers
  Publisher: The University of Bergen
  Country: Norway

  Irony is a complex phenomenon of human communication and due to its contextual nature has been notoriously difficult for machine learning algorithms to detect. With an established practical definition of irony based in the environment of Facebook comment sections. Used ...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2022
  Norwegian
  Authors:
  Vestfold og Telemark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  tips, kullgrop synlig i Lidar

 • other research product . 2022
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Vektlodd i bly, Tønneformet med et kraftig søkk/hakk på toppen.

 • other research product . 2022
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Kullgrop med tydelig voll i øst og nord. Det er lagt mye kvist fra hogst på den østre vollen. Det ble gravd en grøft øst-vest gjennom vestre voll og halve milebunnen. Det er et tykt kullag rett under torva i gropa og strekker seg som et tynt lag under torva i vollen. De...

 • other research product . 2022
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  1976-77: Den N-lige delen av en forekomst med ristninger som ligger på noen øyer ute i Drammenselva, der jernbanebrua krysser elva. Før oppdemmingen ved Gravfoss, har det antagelig vært én stor øy her, i dag varierer antallet etter vannstanden i elva. Ved undersøkelsene...

 • other research product . 2022
  Norwegian
  Authors:
  Nordland fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Felt med to steinaldertufter.

 • other research product . 2022
  Norwegian
  Authors:
  Innlandet fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Liten ringspenne

 • other research product . 2022
  Norwegian
  Authors:
  Viken fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  2022: Metallsøk, 14.04.22: Tablettformet vektlodd i bly. V: 97,8 gram.

 • other research product . 2022
  Norwegian
  Authors:
  Sametinget;
  Publisher: Askeladden

  Tre Čilla evt Borra på rekke fra toppen av en morenerygg og på skrå nedover mot nordvest, i rullesteinsur.

 • other research product . 2022
  Norwegian
  Authors:
  Troms og Finnmark fylkeskommune;
  Publisher: Askeladden

  Tufter etter et bruk, med bygninger trolig fra 1800- eller tidlig 1900-tallet.

177,493 research outcomes, page 1 of 17,750