Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
157 research outcomes, page 1 of 16
 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Máirín Nic Eoin;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Is é cuspóir na haiste seo gné na hinsinte d’ealaín an fhile Derry O’Sullivan a chíoradh trí anailís a dhéanamh ar raon dánta as na cnuasaigh dá chuid: Cá bhfuil do Iúdás? (1987), Cá bhfuil Tiarna Talún L’Univers? (1994), “An Bhfuil Cead Agam Dul Amach, Más é do Thoil é...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Gearóid Denvir;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Áitíonn an t-alt seo go n‑eascraíonn filíocht Joe Steve Uí Neachtain as an domhan samhailteach céanna le “seanaigne” mhuintir na mBlascaodaí mar a dhéanas Seán Ó Ríordáin cur síos uirthi ina dhán ‘Na Blascaodaí’, domhan a chuir ‘seancheoltóirí teangan’ Mhichael Davitt i...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Tríona Ní Shíocháin;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Déanfar plé sa pháipéar seo ar choincheap Bhean an Leasa mar atá le fáil sa seoithín traidisiúnta ‘A bhean úd thíos ar bhruach an tsrutháin’ ó Ghaeltacht Mhúscraí. Ba ghnáthchuid de chleachtais thraidisiúnta amhránaíochta é an seoithín a bhí ceangailte go dlúth le saol ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Meidhbhín Ní Úrdail;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Gearrchuntas ar shaol Phádraig Uí Laoghaire (1870–1896), scoláire Gaeilge ó leithinis Bhéarra, is ábhar don aiste seo. Ina theannta san, pléitear cuid dá shaothar atá tagtha anuas chugainn, ina measc an leabhar is mó cáil uaidh, Sgeuluidheacht Chúige Mumhan. (1.), a thá...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Mícheál Mac Craith;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Tá na tréithe ar fad a bhaineann le seánra an scéinséara staire le sonrú ar thríológ Liam Mhic Cóil, An Litir (2011), I dTír Strainséartha (2014) agus Bealach na Spáinneach (2019): eachtraíocht, contúirt, fionraí, scleondar. Is i gcathair na Gaillimhe in Earrach na blia...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Marie Whelton;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Déanann an páipéar seo iniúchadh ar thrí dhán le Máirtín Ó Direáin ina bpléann sé le laochra 1916. Is iad na dánta atá i gceist ná: ‘Séamus Ó Conghaile’ (Aiséirighe 1941, Coinnle Geala 1942); ‘Ár Laochra’ (Feasta 1960; Ár Ré Dhearóil 1962) agus ‘Éire ina bhFuil Romhainn...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Tadhg Ó Dúshláine;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Athbhreithniú agus athléamh a chuirtear ar fáil san alt seo ar an dán cáiliúil ‘A Bhean lán de Stuaim’ atá luaite le Seathrún Céitinn (c.1580–c.1644). Tá an ceart acu sin a shuíonn é i dtraidisiún na frithchúirtéise agus na seanmóireachta, ach ní fhágann san gur féidir ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Liam Mac Amhlaigh;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Tá dhá chuspóir leis an alt seo: cur leis an mbeagán critice foilsithe ar shaothar an fhile Pádraig Mac Fhearghusa le cúiteamh éigin a thabhairt ar an bhfaillí shuntasach i gcritic na Gaeilge a fhágann a scothshaothar seo gan an anailís agus an ceiliúradh atá tuillte ai...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Peadar Ó Muircheartaigh;
  Publisher: Comhar Teoranta

  Déantar luathstair an dáin Albanaigh Bìrlinn Chlann Raghnaill le hAlasdair Mac Mhaighstir Alasdair a chíoradh san alt seo. Scrúdaítear luathchóip den dán a chaomhnaítear i measc pháipéirí Chathail Uí Chonchúir (1710–1791) in Acadamh Ríoga na hÉireann, d’fhonn léargas a ...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Irish
  Authors:
  Lillis Ó Laoire;
  Publisher: Comhar Teoranta

  I gcomhthéacs forléargais ghearr ar an litríocht réigiúnach, mionmhíniú é an t-alt seo ar ‘Nábla agus Paidí’, scéal le Seán ’Ac Fhionnlaoich (1910–1982). Léirítear gur scéal é a tharraingíonn as sísheanchas an bhéaloidis agus as tuiscintí an ghearrscéil nua-aimseartha a...

157 research outcomes, page 1 of 16