Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
1 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • 2013-2022
 • Czech
 • European Marine Science

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . 2016
  Open Access Czech
  Authors: 
  Dvořáková, Dana;
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění
  Country: Czech Republic

  Kryptidy, video, které zkoumá zvířata, jejich tvary, pohyby a prostředí, ve kterých se objevují. Na všechny entity se dívá rovnocenně a nerozdílně, dokumentuje bujarý život tak stejně, jako nahlíží na přicházející smrt nebo již rozklad. Mluví také o spolupráci a mikrosvětě, který vytváří společný dokonalý celek. Jsou to tiché vzájemné rozhovory. Cryptids, video which is studying animals, its shapes, moves and the environment , where they find themselves. The video is looking equal to all entity without any difference, document varied life as same as passing death or rot as well. It also speaks about collaboration and the microworld, which creates perfect unit. Silent mutual conversations. C