Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
62 research outcomes, page 1 of 7
 • publication . 2022
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Johnsen, Lise;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Stavanger, Norway
  Country: Norway

  Avhandlingen undersøker prosesser som er virksomme i kunnskapsproduksjonen i det tverrfaglige fagmiljøet og i formidlingen ut mot publikum ved Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger. Dette gjør den ved å studere hva som skjer i møter på museets utendørs kunnskaps...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Laxaa, Ørjan;
  Publisher: The Oslo School of Architecture and Design
  Country: Norway

  «Liv Lagra» er et utforskende designprosjekt om immateriell kulturarv i kystsamfunn i Nordland. Prosjektet tar utgangspunkt i fiskeværet Røst i Lofoten som en case study, og undersøker hvordan den rike kulturarven som eksisterer i kystsamfunnene kan videreføres mellom g...

 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Marie Smith-Solbakken; Hans-Jørgen Wallin Weihe;
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Kielland-ulykken, eller katastrofen, i 1980 er den største industrielle ulykken vi har hatt i Norge. Kantringen av plattformen er også den største maritime ulykken som har vært i Norge etter krigen og den som utløste den største internasjonale redningsaksjonen vi har ha...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Jan Thomas Kobberrød;
  Country: Norway

  «Paripolitikken» frem til 1928 har vært et sterkt omdiskutert tema i norsk økonomisk politisk historie. Denne artikkelen gjennomgår sentrale bidrag i debatten, i et politisk perspektiv. Sentrale spørsmål blir dermed: Hvordan har beslutningsprosessen frem til 1928 blitt ...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Overrein, Nicolai; Eggebø, Ørjan;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Norwegian University of Life Sciences, Ås
  Country: Norway

  Berg-Kragerø Museum er en tidligere lystgård fra starten av 1800-tallet, som ble testamentert til Kragerø og Skåtøy kommune av den siste eieren, Henriette Marie “Jeia” Homann. Museet åpnet for publikum i 1955, og tilbyr ulike utstillinger og arrangementer. De besitter e...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2021
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Gutiérrez, Regina Valdés;
  Persistent Identifiers
  Publisher: OsloMet - Storbyuniversitetet
  Country: Norway

  In 1960, the Mexican government, through the Secretary of Public Education (SEP), implemented a policy of standardized textbooks for all. Every school student in the country, be they in public or private education, would receive a textbook for each subject of every grad...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Report . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Bergersen, Ove;
  Publisher: NIBIO
  Country: Norway

  Rapporten oppsummerer alle årene av overvåking av kulturlag under og ved siden av et nytt bygg i kvartalet Schultz gate, Munkhaugveita, Presidentveita, Munkegata gnr/bnr 400/21, 102,129 i Trondheim. Data for overvåkingene er hentet fra jordtemperatur, jordfuktighet og r...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Lars Christian Jenssen; Svein Carstens;
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Hensikten med denne artikkelen er fra et arkivvitenskapelig ståsted å kommentere spørsmål om hvordan forholdet i dag er mellom historievitenskapen og arkivvitenskapen. Bakgrunnen ligger særlig i de markante endringene som har skjedd i forståelsen av og rammene for arkiv...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Master thesis . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Danbolt, Marte Storhaug;
  Publisher: Arkitektur og designhøgskolen i Oslo
  Country: Norway
 • publication . Article . 2020
  Open Access Bokmål, Norwegian; Norwegian Bokmål
  Authors:
  Anne Drageset;
  Publisher: Universitetsforlaget
  Country: Norway

  Denne artikkelen presenterer en makroanalyse av ca. 1500 graver fra jernalderen (500 f.Kr.–1050 e.Kr.) i Hardanger. Hovedformålet er å undersøke om det er mulig å gjenkjenne et særegent regionalt gravspråk. En samlet vurdering viser at det var gjennomgående tre hovedski...

  Add to ORCIDorcid
62 research outcomes, page 1 of 7