Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
12 research outcomes, page 1 of 2
 • research data . 2021
  Open Access Slovak
  Authors:
  Demján, Peter;
  Publisher: Zenodo

  A registry of archaeological sites in Slovak Republic, based on the dataset "Centrálna evidencia archeologických nálezísk na Slovensku (skúšobná prevádzka)" ("Central Evidence of Archaeological Sites in Slovakia (test version)") by The Institute of Archaeology of the Sl...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Article . 2021
  Open Access Slovak
  Authors:
  Marcel Forgáč;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta

  The article focuses on the analysis of autobiographical intentions in Dominik Tatarka’s work Navrávačky. The author’s autobiographical approach is decrypted in the Nietzschean context as the subject’s self-realization strategy based on the principle of fixation and elab...

  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pavelka, Jozef;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Felvidék je videohra žánru RPG odohrávajúca sa v prostredí fiktívnej sedmohradskej župy v období druhej polovice 15. storočia. Obsahuje ilustrácie prostredí a postáv. Súčasťou práce sú aj mnohé animácie. V hre možno viesť dialógy z NPC charaktermi a viesť boje s nepriat...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Attila Tóth;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  Small sacred architecture is a traditional element of many cultural and scenic landscapes throughout Europe. Although the individual elements of this sacred architecture are small, they are well distributed in landscape structure and their network on a large scale forms...

 • publication . Article . 2020
  Open Access Slovak
  Authors:
  Eva Greschová;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  This article focuses on the centennial 1919-2019 anniversary of State Nature Protection in Slovakia. This commenced with the situation after the establishment of the Czechoslovak Republic and the foundations of the current protection of cultural and natural heritage in ...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovak
  Authors:
  Markéta Šantrůčková; Lucia Bendíková; Lucie Medková;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  This paper identifies the values and monuments in associative cultural landscapes. We initially define their cultural and historical values, especially the religious landscapes connected with Christian legends, and finally we stress that cultural landscapes are very imp...

 • publication . Article . 2019
  Open Access Slovak
  Authors:
  Zita Izakovičová; František Petrovič;
  Publisher: Institute of Landscape Ecology of the Slovak Academy of Sciences

  This article assesses the location factors involved in the construction of Slovak castles and chateaux, because the location is not coincidental but associated with anthropogenically created or altered land units. We primarily concentrated on assessing the natural facto...

 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pintérová, Renáta;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta výtvarných umění

  Zámerom mojej práce je skúmanie podmienok súčasného umenia a sebakolonizačných tendencií v rámci produkcie, percepcie a cirkulácie umenia medzi online a offline priestorom a zároveň aj teoretické, kontextuálne a politické pozadie tohto procesu. Sebakolonizačný charakter...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Bachelor thesis . Article . 2017
  Open Access Slovak
  Authors:
  Martina Poliačková;
  Persistent Identifiers

  This paper deals with the topic of artist’s archive with an emphasis on Julius Koller’s archive. It concerns with the broader discursive frames of archives understanding and its specific framework within the art production. It reveals Koller’s archive practices as a who...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Conference object . 2017
  Open Access Slovak
  Authors:
  Pikuliak, Matúš; Šimko, Marián; Bieliková, Mária;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Hlboké učenie sa aktuálne javí ako veľmi perspektívny prístup k mnohým úlohám spracovania prirodzeného jazyka. Tento úspech sa však za-tiaľ prejavuje najmä pri jazykoch, ktoré majú dostatočné množstvo zdrojov na natrénovanie komplexných neurónových sietí. Menšie jazyky ...

12 research outcomes, page 1 of 2