Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
3 Research products, page 1 of 1

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • 2013-2022
 • Other ORP type
 • Norwegian

Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Other research product . Other ORP type . 2022
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Mønness, Erik Neslein (Inland Norway University of Applied Sciences);
  Country: Norway

  Dette er datasett til til et prosjekt: Medborgerundersøkelsen Innlandet 2013. Prosjektet hadde til hensikt å kartlegge synspunkter på temaer innen regional utvikling i Innlandet. Det gjelder temaer som politikk og demokrati, økonomisk og sosial utvikling, samt medier og hva som kjennetegner innbyggernes identitet og kultur. Undersøkelsen hadde et særlig fokus på politisk samarbeid og demokrati på regionalt og lokalt nivå samt på regionalisering og regional utvikling. Det var Høgskolen i Hedmark og Høgskolen i Lillehammer som sto bak undersøkelsen. Undersøkelsen ble støttet finansielt av Norges Forskningsråd gjennom Regionalt forskingsfond Innlandet. Hensikten med undersøkelsen var å gi bedre kunnskap til lokale og regionale myndigheter om hva innbyggerne mener om viktige spørsmål- Det var foretatt et tilfeldig utvalg på 2400 personer, blant innbyggere over 18 år i Hedmark og Oppland slik at alle kommuner og begge kjønn ble representert.

 • Open Access Norwegian
  Authors: 
  Holmqvist, Karen Langsholt;
 • Other research product . Other ORP type . 2015
  Open Access Norwegian
  Authors: 
  Nordeide, Sæbjørg Walaker;
  Publisher: Norsk Arkeologisk Selskap

  Viking Age art is dominated by animal motifs. In particular, the so-called ‘gripping-beasts’ spread from the end of the eighth century. This article discusses a couple of examples of motifs on archaeological objects in which people and animals are combined, namely from Oseberg and Lærdal. On the basis of the examples, the mythological meaning of the gripping-beast style is discussed. By combining archaeological and written sources, it is suggested that the animal style may well be inspired by foreign impulses, for instance religious, Christian art, but the particular Scandinavian development of the gripping-beast style fits well with the assumed cosmology in late Iron Age in Scandinavia. Several aspects indicate that the gripping-beasts’ significance may be anticipated to be associated with religious ideas in what we roughly may call Old Norse religion, and the art applied may have contributed to the spread and maintenance of myths and important events as well as social ideology accordingly.