Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
124,935 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Other ORP type
 • B2FIND

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Ring, muligens forgylt bronse

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  Flere parallelle veifar med hulveikarakter opp lia i retning Narverudgruvene. De er trolig eldre enn dagens veg opp som ligger øst for disse. Mellom veifarene ligger to steinstrenger.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Lok. 22.20. Lokalitet basert på flere funn tett på hverandre. Det er her blitt funnet avslag, så vell som funn av både flekke og pilspiss i flint. Funnstedene er delt i to undernumere, men bør sees som en helhetlig lokalitet.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Reismile 97,

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Lok. 51 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lokaliteten ligger 10-17 moh. og dekk ca. 1752 m2. Lokaliteten ligger opp mot grusvegen som leder ned frå Uggdalsvegen til Søreidsvika. Lokaliteten ligg på ei lett skråande flate som heller ned mot aust og nordaust. Lokaliteten består av 4 funnførande prøvestikk med funn av rhyolitt, flint, kvarts og bergkrystall. Flata er i dag nytta som dyrka mark/slåttemark.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Kokegrop registrert i forbindelse med maskinell sjakting. Avgrenset i vest mot en større stein, nyanse mørkere brungrå fyllskifte, iblandet skjørbrentestein og kullspett. Massene er noe løst, virker å være omrotet. Ligger også inntil feste til mastene, som kan være årsaken. Kullprøve tatt fra SV kant, under en større skjørbrente stein, kullholdig kompakt masse. Funnet en liten klump slagg i matjordlaget ca 10 cm over kokegropen. Mål: ca. 100x80 cm.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Lokalitet påvist ved maskinell sjakting. Meir informasjon kjem, og polygon kan verte forandra.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Lok. 96 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lokaliteten ligger ca. 20-23 moh. og dekk ca. 1788 m2. Lokaliteten ligg på ei opphøgd flate som stikk ut i terrenget som ein liten odde. Det er ein knaus i framkant av flata mot sørvest. I nordaust stig terrenget bratt oppover. Det er noko ur i overgangen mellom det stigande terrenget og flata. Det går ein traktorveg i bakkant av flata, det er to steingardar ved sørleg ytterkant av flata. Lokaliteten består av 9 funnførande prøvestikk, samt ei kolgrop med middelalderdatering og ei røys. Flata skal ha blitt rydda på 1960-tallet og brukt som fotballbane.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  På en utstikkende knaus i terrenget er det flere flater med en stor mengde ristinger. Det kan være over hundre ristninger fordelt utover et område, men det er vanskelig å anslå da flere er dekket av mose og annen vegetasjon. Ristningene består hovedsakelig av firkanter med bokstaver og årstall, men også av andre typer ristninger. Årstall som 1944 og hjerter med bokstaver i kan tyde på at det har vært ristet her i nyere tid, mens årstall som 1786 eller 1814 tyder på at stedet har vært brukt over en lang periode. Området blir brukt av turgåere, det er en enkel benk og en bålplass på stedet. Det vokser mye einer og småvegetasjon på selve området, mens det er et skogholt i nord.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Rydningsrøys

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
124,935 Research products
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Ring, muligens forgylt bronse

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  Flere parallelle veifar med hulveikarakter opp lia i retning Narverudgruvene. De er trolig eldre enn dagens veg opp som ligger øst for disse. Mellom veifarene ligger to steinstrenger.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Agder fylkeskommune;

  Lok. 22.20. Lokalitet basert på flere funn tett på hverandre. Det er her blitt funnet avslag, så vell som funn av både flekke og pilspiss i flint. Funnstedene er delt i to undernumere, men bør sees som en helhetlig lokalitet.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Trøndelag fylkeskommune;

  Reismile 97,

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Lok. 51 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lokaliteten ligger 10-17 moh. og dekk ca. 1752 m2. Lokaliteten ligger opp mot grusvegen som leder ned frå Uggdalsvegen til Søreidsvika. Lokaliteten ligg på ei lett skråande flate som heller ned mot aust og nordaust. Lokaliteten består av 4 funnførande prøvestikk med funn av rhyolitt, flint, kvarts og bergkrystall. Flata er i dag nytta som dyrka mark/slåttemark.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Innlandet fylkeskommune;

  Kokegrop registrert i forbindelse med maskinell sjakting. Avgrenset i vest mot en større stein, nyanse mørkere brungrå fyllskifte, iblandet skjørbrentestein og kullspett. Massene er noe løst, virker å være omrotet. Ligger også inntil feste til mastene, som kan være årsaken. Kullprøve tatt fra SV kant, under en større skjørbrente stein, kullholdig kompakt masse. Funnet en liten klump slagg i matjordlaget ca 10 cm over kokegropen. Mål: ca. 100x80 cm.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Lokalitet påvist ved maskinell sjakting. Meir informasjon kjem, og polygon kan verte forandra.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestland fylkeskommune;

  Lok. 96 på E39 Stord-Os (Hordfast) Lokaliteten ligger ca. 20-23 moh. og dekk ca. 1788 m2. Lokaliteten ligg på ei opphøgd flate som stikk ut i terrenget som ein liten odde. Det er ein knaus i framkant av flata mot sørvest. I nordaust stig terrenget bratt oppover. Det er noko ur i overgangen mellom det stigande terrenget og flata. Det går ein traktorveg i bakkant av flata, det er to steingardar ved sørleg ytterkant av flata. Lokaliteten består av 9 funnførande prøvestikk, samt ei kolgrop med middelalderdatering og ei røys. Flata skal ha blitt rydda på 1960-tallet og brukt som fotballbane.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viken fylkeskommune;

  På en utstikkende knaus i terrenget er det flere flater med en stor mengde ristinger. Det kan være over hundre ristninger fordelt utover et område, men det er vanskelig å anslå da flere er dekket av mose og annen vegetasjon. Ristningene består hovedsakelig av firkanter med bokstaver og årstall, men også av andre typer ristninger. Årstall som 1944 og hjerter med bokstaver i kan tyde på at det har vært ristet her i nyere tid, mens årstall som 1786 eller 1814 tyder på at stedet har vært brukt over en lang periode. Området blir brukt av turgåere, det er en enkel benk og en bålplass på stedet. Det vokser mye einer og småvegetasjon på selve området, mens det er et skogholt i nord.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Vestfold og Telemark fylkeskommune;

  Rydningsrøys

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Other ORP type . 2023
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Other ORP type . 2023
   Data sources: B2FIND