Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
Include:
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
294 Research products, page 3 of 30

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Research data
 • Research software
 • Other research products
 • 2013-2022
 • Czech
 • Digital Library University of West Bohemia
 • Digital Humanities and Cultural Heritage

10
arrow_drop_down
Date (most recent)
arrow_drop_down
 • Open Access Czech
  Authors: 
  Humlová, Veronika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá historií národní házené v Čechách a na Moravě a komplexně monitoruje vznik a vývoj národní házené od jejího založení do současnosti. Historie a vznik národní házené se datuje od roku 1905, kdy byla založena první sokolská jednota. V této ...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Šalom, Filip;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se věnuje návrhu nové šestipodlažní administrativní budovy s podzemními garážemi s využitím stávajícího vjezdu budovy ČKAIT (Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě) v Praze. Jedná se o přístavbu samostatně stojící admin...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Přibilíková, Tereza;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Bakalářská práce Nevšedníci je ilustrovaná kniha pro starší mládež v kombinaci s komiksovými prvky. Konceptem práce je tvorba autorské knihy zahrnující výběr tématu, jeho následná ilustrace, a nakonec finální grafické zpracování odpovídající tištěné knize. Vyprávění kni...

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Santolík, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tématem mé bakalářské práce je umění v designu nábytku. Mým cílem bylo nacházet cesty, které spojují design a umění a nacházet mezi nimi určitý balanc v mé práci "bilo, nebylo". Z dlouhé umělecké historie mě zaujalo období kubismu, zejména pak kubismu, který se v Čechác...

 • Other research product . 2020
  Open Access Czech
  Authors: 
  Novák, Daniel;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Zpracovaná bakalářská práce se zabývá historií suburbanizace Česka. Jsou zde řešeny urbanizační procesy v obdobích před první světovou válkou a v období socialismu. Dále se tato práce věnuje začátkům suburbanizace na území Česka a její současnou podobou a jejími trendy ...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Vrbata, Martin;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Rigorózní práce se věnuje historii, organizaci a působnosti Vojenské policie podle aktuální právní úpravy, jako specifické policejní složky v podřízenosti Ministerstva obrany České republiky. Dále je zaměřena na vybranou problematiku přípravného řízení trestního v podmí...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Petráček, Jan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Předkládaná bakalářská práce je zaměřena na diagnostické metody výkonových vypínačů ve společnosti ČEZ Distribuce, a. s. V této práci jsem představil základní postupy a metody, které se využívají pro diagnostiku výkonových vypínačů. Pro tyto zkušenosti jsem čerpal zejmé...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Bartička, Vojtěch;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Práce se zabývá automatickým stahováním smluvních podmínek a zásad ochrany údajů z webových stránek. Je součástí většího projektu, který se zabývá analýzou obsahu těchto stránek a potřebuje pro ni trénovací dataset. Cílem je vytvořit aplikaci, která bude schopna tento d...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Šmíd, Jakub;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato bakalářská práce se zabývá detekcí polarity textu s využitím mezijazyčných transformací. Mezijazyčné transformace patří mezi metody, které umožňují přenos znalostí mezi jazyky. Konkrétně v této práci jsou použita anglická anotovaná data pro detekci polarity v české...

 • Open Access Czech
  Authors: 
  Frémund, Adam;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni
  Country: Czech Republic

  Tato diplomová práce se zabývá použitím neuronových sítí pro zpracování přirozeného jazyka. V posledních letech se v této oblasti umělé inteligence začaly hojně využívat modely s architekturou Transformer. Právě tyto modely a~jejich struktura jsou důkladně rozebrány v t...