Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
126,729 Research products

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • 2014-2023
 • Dataset
 • B2FIND

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • Authors: Vesthimmerlands Museum;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1882 : [Sb. 60-62] Sløjfede og nedpløjede Rundhøje.1882 : [Sb. 60-62] Sløjfede og nedpløjede Rundhøje.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1945 : Overgaards Boplads Nr. 851. Landting Mark.1956 : Skraber samt flintafslag (A 47083).

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Museum Sydøstdanmark;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1896 : Naturlig Banke, i hvilken der er fundet Grave fra Bronze- og Jærnalder.1965 : Fund af hesteknogler ved gravpladsen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Museum Østjylland;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1891 : Plads for en Høj. Vedø, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Pladsen er 40' i Gjennemsnit og henved 1½' høj. Den er dyrket og her sees nogle enkelte løspløjede Brosteen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Kroppedal Museum, Arkæologi;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1889 : Overpløjet Gravhøj...Begge Steder [sb.5-6] har man fundet en Del mindre Sten.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Museum Thy;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1915 : Høj, 2,5 x 16 M. Top let sænket, Fod let afpløjet. Mærkesten ved søndre Fod. Fredlyst.Bevoksning: 1979: Græs1943 : Høj, 2,5x16 m. Top sænket. Fod let afpløjet. FM 1903 MS.1979-08-17: Smuk lille høj. Svag sænkning i top. Fod afpløjet mod V; alttilgroet.Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top.Foto: KTH 17/8-79. S/H nr. 1, opt. 19 fra V. Farve 1, opt.31 fra V.Bevoksning: 1979: Græs2012-11-07: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i afgræsset mark.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viborg Museum;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1888 : Høj. Højde 10'. Diameter 44'. Temmelig urørt. Lille Hul i Top. [[Ødelagt 1938. Kl. C]].1938 : H. 2½ m. D. ca. 10-15 m. Ø. og V. Siden stærkt afgravet. Uregelmæssig Form. Karakteren af Gravhøj forsvundet.1888 : Høj. Højde 10'. Diameter 44'. Temmelig urørt. Lille Hul i Top. [[Ødelagt 1938. Kl. C]].1938 : H. 2½ m. D. ca. 10-15 m. Ø. og V. Siden stærkt afgravet. Uregelmæssig Form. Karakteren af Gravhøj forsvundet.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Sydvestjyske Museer;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2000 : Ved markvandring fandtes diverse fragmenter af tegl fra middelalderen.1984-09-10: Div. skår, tidl. middelalder. Lok. 1.1998-08 : P. Bjerrum kontaktede ASR og oplyste, at han i løbet af efteråret ville fortsætte med at dybdepløje i vestlig retning.1997-09 : P. Bjerrum kontaktede ASR og fortalte, at han skulle dybdepløje et ca. 25 x 70 m stort område, som stødte op til et tilsvarende område, der var dybdepløjet i 1996, og hvor han havde fundet en del skår.1998-09-02: Fygesandslaget er kommet til i flere omgange og kan ved hjælp af indlejret keramik bredt dateres til 1000-1200-årene antagelig med hovedvægten i 1100-årene.1998-09-01: Ved undersøgelsen blev påvist et kraftigt fygesandslag.1997-09-05: Ved prøvegravningen blev der åbnet to felter. Der var intet system i anlæggenes placering, ligesom de varierede en del i størrelse, form og dybde. Flere af hullerne har dog "stolpehuls"-facon, mens andre må betegnes som gruber. Hovedparten af den middelalderlige aktivitet må antagelig have ligget i 13 evt. 14. århundrede.1988-01-01: Ved luftrekognoscering i 1988 og 1989, konstateredes bebyggelsesspor i from af størrelsesmæssigt varierende runde og rektangulære pletter.1997-09 : I den allerede dybdepløjede del fandtes en hel del keramik, munkesten og basalt. Keramikken var overvejende fra nyere tid, men en del var dog umiskendeligt middelalderligt.2000 : Ved markvandring fandtes diverse fragmenter af tegl fra middelalderen.1984-09-10: Div. skår, tidl. middelalder. Lok. 1.1998-08 : P. Bjerrum kontaktede ASR og oplyste, at han i løbet af efteråret ville fortsætte med at dybdepløje i vestlig retning.1997-09 : P. Bjerrum kontaktede ASR og fortalte, at han skulle dybdepløje et ca. 25 x 70 m stort område, som stødte op til et tilsvarende område, der var dybdepløjet i 1996, og hvor han havde fundet en del skår.1998-09-02: Fygesandslaget er kommet til i flere omgange og kan ved hjælp af indlejret keramik bredt dateres til 1000-1200-årene antagelig med hovedvægten i 1100-årene.1998-09-01: Ved undersøgelsen blev påvist et kraftigt fygesandslag.1997-09-05: Ved prøvegravningen blev der åbnet to felter. Der var intet system i anlæggenes placering, ligesom de varierede en del i størrelse, form og dybde. Flere af hullerne har dog "stolpehuls"-facon, mens andre må betegnes som gruber. Hovedparten af den middelalderlige aktivitet må antagelig have ligget i 13 evt. 14. århundrede.1988-01-01: Ved luftrekognoscering i 1988 og 1989, konstateredes bebyggelsesspor i from af størrelsesmæssigt varierende runde og rektangulære pletter.1997-09 : I den allerede dybdepløjede del fandtes en hel del keramik, munkesten og basalt. Keramikken var overvejende fra nyere tid, men en del var dog umiskendeligt middelalderligt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Museum Salling;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1949 : Høj, 4 1/4 x 28 x 32 m, stort krater, 1½ m dybt, 8 m i diameter, med åbninger ud i Ø og S. Græs i ager.1910 : Ødelagt Höj, 30.00 i Tværm., 4.35 h. I Midten en 9.00 vid Sænkning til Bunden, fört ind fra Foden mod Ø. Et mindre dybt, 10.00 vidt Skaar er fört ind fra S-Sidens Midte. Opad Siden mod S en stor Dynge Udkast, 16.50 br., 2.35 h. Siden iövrigt ret stejl og uskadt. Foden afplöjet i Firkant. Græs- og lynggroet i Ager.S 1869: "Storehöj", tidligere overordentlig stor, men for c. 40 Aar siden gjennemrodet, hvorved skulle være fundne flere Stenvaaben, der nu ere borte.2014-05-22: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj, græsklædt med spredte træer.1869 : Paa Sögaards Mark findes Lillehöi [sb 65] og Storehöi [sb 64], hvilken sidste har været overordentlig stor, men er for c 40 Aar siden gjennemrodet og forstyrret. Der fandtes, efter Sigende flere Steenvaaben, som alle ere forkomne eller bortkastede.2011-04-04: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.1941 : Græsklædt Høj 4,35 x 28 x 32 m. Den er udgravet, et stort Krater i Midten indtil 1½ m nær Bunden. 8 m foroven og 3 m i Bunden med 1 m højere liggende Skaar ud i Øst af samme Bred og med en lignende Skaar ud i Syd, hvor ca. 100 Læs Jord er ført ud og ligger op til Sydsiden af Højen. Højen ligger smukt og frit i dyrket Mark. Centralgraven eller Grav ka være urørte. Fredningsv.1949 : Høj, 4 1/4 x 28 x 32 m, stort krater, 1½ m dybt, 8 m i diameter, med åbninger ud i Ø og S. Græs i ager.1910 : Ødelagt Höj, 30.00 i Tværm., 4.35 h. I Midten en 9.00 vid Sænkning til Bunden, fört ind fra Foden mod Ø. Et mindre dybt, 10.00 vidt Skaar er fört ind fra S-Sidens Midte. Opad Siden mod S en stor Dynge Udkast, 16.50 br., 2.35 h. Siden iövrigt ret stejl og uskadt. Foden afplöjet i Firkant. Græs- og lynggroet i Ager.S 1869: "Storehöj", tidligere overordentlig stor, men for c. 40 Aar siden gjennemrodet, hvorved skulle være fundne flere Stenvaaben, der nu ere borte.2014-05-22: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj, græsklædt med spredte træer.1869 : Paa Sögaards Mark findes Lillehöi [sb 65] og Storehöi [sb 64], hvilken sidste har været overordentlig stor, men er for c 40 Aar siden gjennemrodet og forstyrret. Der fandtes, efter Sigende flere Steenvaaben, som alle ere forkomne eller bortkastede.2011-04-04: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.1941 : Græsklædt Høj 4,35 x 28 x 32 m. Den er udgravet, et stort Krater i Midten indtil 1½ m nær Bunden. 8 m foroven og 3 m i Bunden med 1 m højere liggende Skaar ud i Øst af samme Bred og med en lignende Skaar ud i Syd, hvor ca. 100 Læs Jord er ført ud og ligger op til Sydsiden af Højen. Højen ligger smukt og frit i dyrket Mark. Centralgraven eller Grav ka være urørte. Fredningsv.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Bornholms Museum;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1876 : I Aaret 1860 fandtes her i en lille rund Knold et større Fund af Sølvmønter Kjæder og andre Smaating. Det skal være indsendt af Consul Rask i Rønne og er formodentlig det i Møntsamlingens Protokol III under N:224 indførte Fund...1861 : Vikingetids sølvskattefund nedlagt i lerkar ornamenteret med 3 x 3 knopper. Formodet nedlægningstidspunkt: slutningen af 10. årh., dog er der i fundet et fragment af en romersk denar. Mønter i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Any field
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
126,729 Research products
 • Authors: Vesthimmerlands Museum;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1882 : [Sb. 60-62] Sløjfede og nedpløjede Rundhøje.1882 : [Sb. 60-62] Sløjfede og nedpløjede Rundhøje.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: De Kulturhistoriske Museer i Holstebro Kommune;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1945 : Overgaards Boplads Nr. 851. Landting Mark.1956 : Skraber samt flintafslag (A 47083).

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Museum Sydøstdanmark;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1896 : Naturlig Banke, i hvilken der er fundet Grave fra Bronze- og Jærnalder.1965 : Fund af hesteknogler ved gravpladsen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Museum Østjylland;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1891 : Plads for en Høj. Vedø, Koed S, Sønderhald H, Randers A. Pladsen er 40' i Gjennemsnit og henved 1½' høj. Den er dyrket og her sees nogle enkelte løspløjede Brosteen.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Kroppedal Museum, Arkæologi;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1889 : Overpløjet Gravhøj...Begge Steder [sb.5-6] har man fundet en Del mindre Sten.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Museum Thy;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1915 : Høj, 2,5 x 16 M. Top let sænket, Fod let afpløjet. Mærkesten ved søndre Fod. Fredlyst.Bevoksning: 1979: Græs1943 : Høj, 2,5x16 m. Top sænket. Fod let afpløjet. FM 1903 MS.1979-08-17: Smuk lille høj. Svag sænkning i top. Fod afpløjet mod V; alttilgroet.Beskadigelser: Ujævnheder i overfladen, hul i top.Foto: KTH 17/8-79. S/H nr. 1, opt. 19 fra V. Farve 1, opt.31 fra V.Bevoksning: 1979: Græs2012-11-07: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Græsklædt høj i afgræsset mark.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Viborg Museum;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1888 : Høj. Højde 10'. Diameter 44'. Temmelig urørt. Lille Hul i Top. [[Ødelagt 1938. Kl. C]].1938 : H. 2½ m. D. ca. 10-15 m. Ø. og V. Siden stærkt afgravet. Uregelmæssig Form. Karakteren af Gravhøj forsvundet.1888 : Høj. Højde 10'. Diameter 44'. Temmelig urørt. Lille Hul i Top. [[Ødelagt 1938. Kl. C]].1938 : H. 2½ m. D. ca. 10-15 m. Ø. og V. Siden stærkt afgravet. Uregelmæssig Form. Karakteren af Gravhøj forsvundet.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Sydvestjyske Museer;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 2000 : Ved markvandring fandtes diverse fragmenter af tegl fra middelalderen.1984-09-10: Div. skår, tidl. middelalder. Lok. 1.1998-08 : P. Bjerrum kontaktede ASR og oplyste, at han i løbet af efteråret ville fortsætte med at dybdepløje i vestlig retning.1997-09 : P. Bjerrum kontaktede ASR og fortalte, at han skulle dybdepløje et ca. 25 x 70 m stort område, som stødte op til et tilsvarende område, der var dybdepløjet i 1996, og hvor han havde fundet en del skår.1998-09-02: Fygesandslaget er kommet til i flere omgange og kan ved hjælp af indlejret keramik bredt dateres til 1000-1200-årene antagelig med hovedvægten i 1100-årene.1998-09-01: Ved undersøgelsen blev påvist et kraftigt fygesandslag.1997-09-05: Ved prøvegravningen blev der åbnet to felter. Der var intet system i anlæggenes placering, ligesom de varierede en del i størrelse, form og dybde. Flere af hullerne har dog "stolpehuls"-facon, mens andre må betegnes som gruber. Hovedparten af den middelalderlige aktivitet må antagelig have ligget i 13 evt. 14. århundrede.1988-01-01: Ved luftrekognoscering i 1988 og 1989, konstateredes bebyggelsesspor i from af størrelsesmæssigt varierende runde og rektangulære pletter.1997-09 : I den allerede dybdepløjede del fandtes en hel del keramik, munkesten og basalt. Keramikken var overvejende fra nyere tid, men en del var dog umiskendeligt middelalderligt.2000 : Ved markvandring fandtes diverse fragmenter af tegl fra middelalderen.1984-09-10: Div. skår, tidl. middelalder. Lok. 1.1998-08 : P. Bjerrum kontaktede ASR og oplyste, at han i løbet af efteråret ville fortsætte med at dybdepløje i vestlig retning.1997-09 : P. Bjerrum kontaktede ASR og fortalte, at han skulle dybdepløje et ca. 25 x 70 m stort område, som stødte op til et tilsvarende område, der var dybdepløjet i 1996, og hvor han havde fundet en del skår.1998-09-02: Fygesandslaget er kommet til i flere omgange og kan ved hjælp af indlejret keramik bredt dateres til 1000-1200-årene antagelig med hovedvægten i 1100-årene.1998-09-01: Ved undersøgelsen blev påvist et kraftigt fygesandslag.1997-09-05: Ved prøvegravningen blev der åbnet to felter. Der var intet system i anlæggenes placering, ligesom de varierede en del i størrelse, form og dybde. Flere af hullerne har dog "stolpehuls"-facon, mens andre må betegnes som gruber. Hovedparten af den middelalderlige aktivitet må antagelig have ligget i 13 evt. 14. århundrede.1988-01-01: Ved luftrekognoscering i 1988 og 1989, konstateredes bebyggelsesspor i from af størrelsesmæssigt varierende runde og rektangulære pletter.1997-09 : I den allerede dybdepløjede del fandtes en hel del keramik, munkesten og basalt. Keramikken var overvejende fra nyere tid, men en del var dog umiskendeligt middelalderligt.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Museum Salling;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1949 : Høj, 4 1/4 x 28 x 32 m, stort krater, 1½ m dybt, 8 m i diameter, med åbninger ud i Ø og S. Græs i ager.1910 : Ødelagt Höj, 30.00 i Tværm., 4.35 h. I Midten en 9.00 vid Sænkning til Bunden, fört ind fra Foden mod Ø. Et mindre dybt, 10.00 vidt Skaar er fört ind fra S-Sidens Midte. Opad Siden mod S en stor Dynge Udkast, 16.50 br., 2.35 h. Siden iövrigt ret stejl og uskadt. Foden afplöjet i Firkant. Græs- og lynggroet i Ager.S 1869: "Storehöj", tidligere overordentlig stor, men for c. 40 Aar siden gjennemrodet, hvorved skulle være fundne flere Stenvaaben, der nu ere borte.2014-05-22: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj, græsklædt med spredte træer.1869 : Paa Sögaards Mark findes Lillehöi [sb 65] og Storehöi [sb 64], hvilken sidste har været overordentlig stor, men er for c 40 Aar siden gjennemrodet og forstyrret. Der fandtes, efter Sigende flere Steenvaaben, som alle ere forkomne eller bortkastede.2011-04-04: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.1941 : Græsklædt Høj 4,35 x 28 x 32 m. Den er udgravet, et stort Krater i Midten indtil 1½ m nær Bunden. 8 m foroven og 3 m i Bunden med 1 m højere liggende Skaar ud i Øst af samme Bred og med en lignende Skaar ud i Syd, hvor ca. 100 Læs Jord er ført ud og ligger op til Sydsiden af Højen. Højen ligger smukt og frit i dyrket Mark. Centralgraven eller Grav ka være urørte. Fredningsv.1949 : Høj, 4 1/4 x 28 x 32 m, stort krater, 1½ m dybt, 8 m i diameter, med åbninger ud i Ø og S. Græs i ager.1910 : Ødelagt Höj, 30.00 i Tværm., 4.35 h. I Midten en 9.00 vid Sænkning til Bunden, fört ind fra Foden mod Ø. Et mindre dybt, 10.00 vidt Skaar er fört ind fra S-Sidens Midte. Opad Siden mod S en stor Dynge Udkast, 16.50 br., 2.35 h. Siden iövrigt ret stejl og uskadt. Foden afplöjet i Firkant. Græs- og lynggroet i Ager.S 1869: "Storehöj", tidligere overordentlig stor, men for c. 40 Aar siden gjennemrodet, hvorved skulle være fundne flere Stenvaaben, der nu ere borte.2014-05-22: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet. Stor høj, græsklædt med spredte træer.1869 : Paa Sögaards Mark findes Lillehöi [sb 65] og Storehöi [sb 64], hvilken sidste har været overordentlig stor, men er for c 40 Aar siden gjennemrodet og forstyrret. Der fandtes, efter Sigende flere Steenvaaben, som alle ere forkomne eller bortkastede.2011-04-04: Fortidsmindet blev fundet som beskrevet.1941 : Græsklædt Høj 4,35 x 28 x 32 m. Den er udgravet, et stort Krater i Midten indtil 1½ m nær Bunden. 8 m foroven og 3 m i Bunden med 1 m højere liggende Skaar ud i Øst af samme Bred og med en lignende Skaar ud i Syd, hvor ca. 100 Læs Jord er ført ud og ligger op til Sydsiden af Højen. Højen ligger smukt og frit i dyrket Mark. Centralgraven eller Grav ka være urørte. Fredningsv.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND
 • Authors: Bornholms Museum;

  This record describes ancient sites and monuments as well archaeological excavations undertaken by Danish museums. Excerpt of the Danish description of events: 1876 : I Aaret 1860 fandtes her i en lille rund Knold et større Fund af Sølvmønter Kjæder og andre Smaating. Det skal være indsendt af Consul Rask i Rønne og er formodentlig det i Møntsamlingens Protokol III under N:224 indførte Fund...1861 : Vikingetids sølvskattefund nedlagt i lerkar ornamenteret med 3 x 3 knopper. Formodet nedlægningstidspunkt: slutningen af 10. årh., dog er der i fundet et fragment af en romersk denar. Mønter i Den kgl. Mønt- og Medaillesamling.

  B2FINDarrow_drop_down
  B2FIND
  Dataset . 2020
  Data sources: B2FIND
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   B2FINDarrow_drop_down
   B2FIND
   Dataset . 2020
   Data sources: B2FIND