Advanced search in
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
43 Research products (1 rule applied)

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • “Lituanistika”, International Research Database

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Račiūnaitė, Tojana;

  Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios sienų tapyboje sutinkamas Vaikelio Jėzaus, laikančio kančios įrankius, atvaizdas. Tai vadinamasis Pasijų Vaikelis – iš esmės simbolinis motyvas, jungiantis vaikystės ir mirties realybes. Kadaise šis metaforinis, sapniškas reginys turėjo savą suvokimo ir matymo kontekstą, šiandien prarastą, o gal pamirštą. Straipsnyje aptariama jo ikonografinė genezė ir istorinis kontekstas Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios šoninės Dievo Apvaizdos (vėliau – Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos) koplyčioje, bandoma rekonstruoti šio motyvo reikšmę bendresniame bažnyčios prienavio abiejų koplyčių įrangos ir sienų tapybos ikonografiniame kontekste. Atskleidžiama, jog, orientuojantis į šių koplyčių vienas priešais kitą įrengtus altorius, formuota dar viena ikonografinės programos ašis – Kristaus kančių, arba pasijų, ciklas, kuris tarytum kerta pagrindinės navos išilginę pasakojimo vaizdais ašį. Straipsnyje bandoma pagrįsti prielaidą, kad XVIII a. antros pusės bažnyčios polichromija buvo glaudžiai susieta su altorių titulinių atvaizdų ikonografija. Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia, Pasijų Vaikelis, Prahos Kūdikėlis Jėzus, Dievo Apvaizdos koplyčia, Kristaus kančios vaizdai, Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos paveikslas. The image of the Infant Jesus bearing the instruments of the Passion appears in the mural paintings of St Theresa’s Church in Vilnius. It is the so-called Infant Christ of the Passion – basically a symbolic, metaphorical motif connecting the realities of childhood and death. In the article, its iconographic genesis and the historical context of its appearance in the side Chapel of the Divine Providence (later, of Our Lady of Good Counsel) of St Theresa’s Church in Vilnius is discussed. The author attempts to reconstruct the meaning of this motif in a more general iconographic context of the furnishing and mural paintings of both chapels of the narthex. It is revealed that based on the altars of these chapels standing opposite each other, another axis of the church’s iconographic programme was formed – the series of the Passion of Christ, which was as if intersecting the axis of the visual narrative of the central nave running lengthwise. The author of the article tries to prove the supposition that the polychromy of the church from the second half of the 18th century was closely related to the iconography of the titular images of its altars. While discussing the development of the furnishing of the side Chapel of the Divine Providence, the author provides yet unpublished information in the historiography of Lithuanian art about the statuette of the Infant Jesus of Prague that was once held in that chapel, and the painting of Our Lady of Good Counsel that was held there since the second half of the 19th century and gave the new title to the chapel. Iconographic sources reflecting the development of the chapel’s furnishing – photographs from the first half of the 20th century – are published here for the first time. It has been established that the motif of the Infant Christ of the Passion painted on the vault of the Chapel of the Divine Providence is similar to those seen in engravings by Hieronimus Wierix and Peter Overadt. The motif of a basket and the background of a hilly dramatic landscape are borrowed from Wierix, and the visual expression and movement of the figure of Jesus – from Overadt’s engraving. Both possible sources of the segment of wall painting analysed in the article contain the same words of the psalm et in laboribus a iuventute mea – “I am in labours from my youth” (Psalm 87:16), indicating that the composition is part of the series of the Passion. The research allows us to assert that the side chapels installed in the narthex of St Theresa’s Church in Vilnius in 1764 after the fire of 1760 constituted a coherent programme of the Passion iconography. It was laid out along the axis of the altars of the opposite chapels (The Lord on the Cross and the Divine Providence (The Infant Jesus of Prague)), perpendicularly to the visual narrative about the life of the mystic St Theresa of Avila developed from the entrance to the high altar. The surviving scenes from the Passion-themed wall painting series in the narthex (Christ is stripped of his garments with a smaller composition Christ falls beneath the cross), the figures of the monochromic Blessed Virgin Mary and St John painted on the chapel’s pillars and the Infant Christ of the Passion painted in the late 18th century on the chapel’s vault on the opposite side constituted a coherent iconographical programme, which included both the sculpture of the Crucified Christ and the dressed statuette of the Infant Jesus of Prague. Thus, the sculpture of the Crucified Christ in the chapel’s altar before its reconstruction in 1783 was included in the sequence of Via Crucis stations, or the Mysteries of the Lord’s Suffering, as the Carmelites called them. On this basis we can make an assumption that the fresco on the vault of the Chapel of the Divine Providence – The Infant Christ of the Passion – had a certain programmatic link to the statuette of the Infant Jesus of Prague in the altar. Keywords: St Theresa’s Church in Vilnius, Infant Christ of the Passion, Infant Christ of Prague, Chapel of the Divine Providence, images of the Passion of Christ, painting of Our Lady of Good Counsel.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stankevičienė, Regimanta;

  Viduklės šventoriaus koplyčioje įkomponuota viena, o nedidelėje klebonijos salėje-priimamajame pastatyta antra to paties pavadinimo skulptūra „Jėzus Nazarietis“. Abi atstovauja liaudies kūrybai, bet yra padarytos ne vieno meistro ir skirtingu metu. Vienos skulptūros, kuri toliau bus vadinama I-ąja arba koplyčios statula, sukūrimo aplinkybės bei apytikris laikas žinomi; kitos, toliau įvardijamos II-ąja arba klebonijos statula, kilmė liko neišaiškinta. Jėzų Nazarietį vaizduojančios skulptūros ir paveikslai Lietuvos bažnyčiose, taip pat valstiečių statytuose kryžiuose bei koplytėlėse išplito jau XVIII a. Juos inspiravo Vilniaus Antakalnio trinitorių bažnyčios didžiojo altoriaus statulos „Jėzus Nazarietis (Antakalnio Jėzus)“ kultas ir pavyzdys. „Antakalnio Jėzus“ (dabar yra Vilniaus Antakalnio Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje) buvo pirmasis bei pats garsiausias šio siužeto LDK kūrinys, kurio įtaka pasiekė tolimiausias Vilniaus ir Žemaičių vyskupijos parapijas. Viduklės bažnyčioje Jėzaus Nazariečio (Antakalnio Jėzaus) kultą atspindinčių kūrinių nebuvo iki pat XIX a. vidurio, bent jau jų nemini išlikę gausūs XIX a. I pusės inventoriai ir vizitacijų aktai. Tiesa, ir vėlesnieji, XIX a. pabaigos-XX a. 4-to dešimtmečio, dokumentai nenurodo jau tikrai buvusios I-osios „Nazariečio“ statulos, nes išvardija tik pačioje bažnyčioje buvusius kūrinius.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stankevičienė, Regimanta; Vasiliūnienė, Dalia;

  Viduklės bažnyčios viduje ir jos aplinkoje yra nemažai įvairaus laiko ir meninės vertės profesionalios skulptūros pavyzdžių. Didžiajame altoriuje esančiosios statulos šiame leidinyje aprašytos skyriuje „Altoriai ir kiti vidaus įrenginiai“. Dar kelios skulptūros, anksčiau buvusios Viduklėje, 1931 ir 1932 m. pateko į muziejinius ir privačius dailės rinkinius.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aleksandravičiūtė, Aleksandra;

  Viduklės bažnyčią puošia iškilminga medinių interjero įrenginių grupė: trys altoriai, sakykla, krikštykla, vargonų prospektas. Altorių ansamblis susiformavo 1844-1845 metais*, kun. Anupro Kalendos, Viduklės klebono 1834-1837 ir 1843-1891 m., rūpesčiu ir jo ilgamečio zakristijono, nagingo meistro Adomo Beinoriaus pastangomis. Vėliau bažnyčios vidų ne sykį remontavo, pertvarkydavo, papildydavo naujomis skulptūromis, paveikslais, apdailos detalėmis, tačiau ansamblio pagrindinės dalys liko iš esmės nepakitusios. Bažnyčios inteijero bendras vaizdas gana vieningas. Tuo pačiu metu galima apžvelgti XVIII a. barokinį didįjį altorių presbiterijos gilumoje, du XIX a. neobarokinius šoninius altorius, stovinčius ties navos ir presbiterijos sankirta, to paties amžiaus sakyklą ir XX a. krikštyklą, esančią šalia didžiojo altoriaus. Nors ansamblio dalys nevienalaikės ir menine prasme nelygiavertės, jos visos pasižymi saikingomis architektūrinėmis formomis, santūriomis proporcijomis, neperkrautu dekoru ir vyraujančia balta spalva. Inteijero dalis susieja kuklus architektūrinės kilmės dekoratyvinis elementas dentikitlos. Vienodos formos „dantelių” eilutės juosia šoninių altorių, sakyklos, vargonų choro karnizų pakraščius, navos piliorius ir net paveikslo, iškelto palubėje ant sijos, apvadą. Tikriausiai šią detalę, būdingą klasicizmo ir romantizmo laikų Lietuvos architektūrai, sutinkamą ir liaudies dailidžių darbuose, pradėta naudoti Viduklės bažnyčios interjere nuo XIX a. vidurio, o vėlesnių atnaujinimų metu kiti meistrai ją vėl įvairiai pakartodavo.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stankevičienė, Regimanta;

  Šiuo metu Viduklės bažnyčioje yra nemažai paveikslų; jie visi gana vėlyvi, sukurti XIX-XX a. Tačiau tapybos kūrinių bažnyčioje buvo ir daug anksčiau. Archyviniuose dokumentuose bei kituose rašytiniuose šaltiniuose išliko žinių tiek apie jau sunykusius, tiek apie pačioje šventovėje arba kitur tebesaugomus Viduklės bažnyčios paveikslus. Kaip atrodė kadaise nutapyti, bet neišlikę kūriniai, sužinoti nebegalime, tačiau dokumentuose nurodyti jų pavadinimai, neretai - konkreti buvimo bažnyčioje vieta, o kartais ir atsiradimo aplinkybės. Todėl įmanoma bent apytikriai apibūdinti Viduklės bažnyčios paveikslų istoriją, jų ikonografijos tradicijų formavimąsi bei kaitą. Kartu aiškesni tampa Viduklės parapijos religinio gyvenimo, Kristaus, šv. Kryžiaus, Švč. Mergelės Marijos bei atskirų šventųjų garbinimo istorijos kontūrai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stankevičienė, Regimanta; Vasiliūnienė, Dalia;

  Viduklės bažnyčios viduje ir jos aplinkoje yra nemažai įvairaus laiko ir meninės vertės profesionalios skulptūros pavyzdžių. Didžiajame altoriuje esančiosios statulos šiame leidinyje aprašytos skyriuje „Altoriai ir kiti vidaus įrenginiai“. Dar kelios skulptūros, anksčiau buvusios Viduklėje, 1931 ir 1932 m. pateko į muziejinius ir privačius dailės rinkinius. Reikšminiai žodžiai: Viduklė; Bažnyčia; Istorija; Skulptūra; Sakralinė dailė; Viduklė; Church; History; Sculpture; Sacral Art

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  “Lituanistika”, International Research Database
  Other literature type . Part of book or chapter of book . 2003
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   “Lituanistika”, International Research Database
   Other literature type . Part of book or chapter of book . 2003
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Šverebas, Povilas;

  Straipsnyje tyrinėjama Plungės bažnyčios varpinės ir varpų istorija. Kaip nurodo dokumentai, varpinė pastatyta 1849 m. Plungės dvaro savininko grafo Aleksandro Nikolajevičiaus Zubovo lėšomis. Varpinė klasicizmo stiliaus, projektuota profesionalaus architekto. 1937 m. apdegusi varpinė suremontuota. Ją nacionalizavus, 1982 m. įkurtas kraštotyros muziejus. 1989 m. pastatas grąžintas katalikų bendruomenei. Dabar varpinėje kabo penki varpai. Vertingiausias yra 1646 m. Vilniuje Jono Breutelto nulietas varpas, kuris perskilęs ir nenaudojamas. Senojo Plungės varpo ornamentas yra smulkus, sudėtingas ir techniškai tobulai išlietas. Kiti keturi pagaminti tikriausiai 1949 m. Bochume, Vokietijoje. Jie įsigyti 2001 m. Plungės klebono, kanauninko Donato Stulpino rūpesčiu. Varpus paaukojo garbės kanauninkas, Vokietijos kunigas Gerhardas Lange. Varpinė ir senasis varpas, kaip kultūros vertybės, saugomi valstybės. Bažnyčios kairiajame bokšte kabo du varpai. Vienas nulietas 1863 m. Rygoje, o kitas 1931 m. Manheime. Trečias be įrašų, perskilęs, padėtas ant perdangos. Kapinių koplyčios bokšte kabantis varpas taip pat be jokių įrašų. Manoma, kad vienas instrumentas nukabintas per 1831 metų sukilimą. Nėra išlikę dviejų varpų: 1834 m. Morkaus Tomaševskio funduoto ir 1794 m. datuoto. Iš ilgą laiką dokumentuose minėtų dešimties mažųjų varpelių likę tik du senesni, siekią XIX a., iš kurių vienas pagamintas Puriechuose, Rusijoje. The article analyses the history of belfry and bells of the Church of Plungė. As the documents indicate, the belfry was constructed in 1849 by Alexander Zibov – the owner of the Plungė estate. The belfry is a construction in the style of the Classicism designed by a professional architect. After a fire in 1937, the belfry was reconstructed. After the nationalisation thereof, a museum of local studies was set in the building in 1982. In 1989, the building was returned to the Catholic community. Now there are five bells in the belfry. The most valuable bell is the bell casted in Vilnius in 1646. It is not active. The ornament of the old bell of Plungė is very detailed, sophisticated and perfectly casted. The four other bells were probably produced in 1949 in Germany. They were brought in 2001 by the cure of Plungė. The bells were donated by the honorary canon, German priest Gerhard Lang. The belfry and the old bell are guarded by the state as cultural values. There are two canons hanging in the left tower of the church. The first one was cast in Riga in 1863 and the other one– in Manheim in 1931. The third bell has not any inscriptions. The bell hanging in the tower of the cemetery chapel contains no inscriptions either. It is presumed that one instrument was taken down during the uprising of 1831. Two bells are missing: the one funded by Morkus Tomaševskis in 1834 and dated back to 1974.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aleksandravičiūtė, Aleksandra;

  Viduklės bažnyčią puošia iškilminga medinių interjero įrenginių grupė: trys altoriai, sakykla, krikštykla, vargonų prospektas. Altorių ansamblis susiformavo 1844-1845 metais*, kun. Anupro Kalendos, Viduklės klebono 1834-1837 ir 1843-1891 m., rūpesčiu ir jo ilgamečio zakristijono, nagingo meistro Adomo Beinoriaus pastangomis. Vėliau bažnyčios vidų ne sykį remontavo, pertvarkydavo, papildydavo naujomis skulptūromis, paveikslais, apdailos detalėmis, tačiau ansamblio pagrindinės dalys liko iš esmės nepakitusios. Bažnyčios inteijero bendras vaizdas gana vieningas. Tuo pačiu metu galima apžvelgti XVIII a. barokinį didįjį altorių presbiterijos gilumoje, du XIX a. neobarokinius šoninius altorius, stovinčius ties navos ir presbiterijos sankirta, to paties amžiaus sakyklą ir XX a. krikštyklą, esančią šalia didžiojo altoriaus. Nors ansamblio dalys nevienalaikės ir menine prasme nelygiavertės, jos visos pasižymi saikingomis architektūrinėmis formomis, santūriomis proporcijomis, neperkrautu dekoru ir vyraujančia balta spalva. Inteijero dalis susieja kuklus architektūrinės kilmės dekoratyvinis elementas dentikitlos. Vienodos formos „dantelių” eilutės juosia šoninių altorių, sakyklos, vargonų choro karnizų pakraščius, navos piliorius ir net paveikslo, iškelto palubėje ant sijos, apvadą. Tikriausiai šią detalę, būdingą klasicizmo ir romantizmo laikų Lietuvos architektūrai, sutinkamą ir liaudies dailidžių darbuose, pradėta naudoti Viduklės bažnyčios interjere nuo XIX a. vidurio, o vėlesnių atnaujinimų metu kiti meistrai ją vėl įvairiai pakartodavo. Reikšminiai žodžiai: Viduklė; Bažnyčia; Istorija; Architektūra; Sakralinė dailė; Viduklė; Church; History; Architecture; Sacral Art

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  “Lituanistika”, International Research Database
  Other literature type . Part of book or chapter of book . 2003
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   “Lituanistika”, International Research Database
   Other literature type . Part of book or chapter of book . 2003
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vitėnas, Augustinas;

  Straipsnyje aptariama Beržoro Kalvarijų istorinė, architektūrinė ir religinė vertė. Nuo 1760 m. pradėjusios veikti Beržoro Kalvarijos (pastatytos kun. J. Vaitkevičiaus ir parapijiečių rūpesčiu) Lietuvos Kalvarijų kontekste išsiskiria savo planu, koplyčių architektūra, istorija. Kadangi Beržoro Kalvarijas sudarė keturiolika medinių koplyčių, kuriose buvo išdėstyta keturiolika įprastinių Kryžiaus kelio stočių, jas galima priskirti mažųjų Kalvarijų grupei. Beržoro Kalvarijos nepriklausė jokios vienuolijos globai; be to, jos atsirado be mistinių regėjimų ir stebuklų įtakos - tai didelis skirtumas nuo ankstyvųjų XVII a. Kalvarijų, kurių fundatoriai buvo įvairių regėjimų liudytojai. Mažosios Kalvarijos nebuvo topografiškai tikslios evangelinės Jeruzalės kopijos (pusė Beržoro Kalvarijų koplyčių išdėstyta kaime, o likusios septynios – už kaimo, Septynių koplyčių kalne), bet žavi jų statytojų sugebėjimas statyti koplyčias tokia tvarka, kad jos meniškai įsikomponuotų kraštovaizdyje. Koplyčių architektūra liaudiška. Medinės, sunkių proporcijų, keturšlaičiais stogais metalo kryžiais užsibaigiančios koplyčios savo išore buvo labai panašios ir jaukiai derinosi su bažnytkaimio gyvenamąja architektūra. XIX a. II p. po paskutinio sukilimo rusų valdžia uždraudė lankyti Beržoro Kryžiaus kelio koplyčias. Leidimas vėl jas lankyti per atlaidus buvo gautas 1906 m. Sovietmečiu, 1962 m., koplyčios buvo nugriautos. Nors Nepriklausomybės metais apylinkių gyventojai koplyčias atstatė šiek tiek kitokias, tačiau stengtasi jas pastatyti kuo autentiškesnėse vietose, kur jos stovėjo prieš nugriovimą. The paper discusses the historical, architectural and religious value of Beržoras Calvaries. Opened in 1760, Beržoras Calvaries (built under the care of Priest J. Vaitkevičius and the parish), have a remarkable plan, architecture of the chapels and history. As Beržoras Calvaries were composed of 14 wooden chapels with traditional Stations of the Cross, they can be attributed to the group of small calvaries. Beržoras Calvaries did not come under any monastic patronage. In addition, their origin was not influenced by any mystical visions and miracles. This is a great distinction from the first 17th-c. calvaries those sponsors were witnesses of various visions. Small calvaries did not represent topographically accurate copies of Evangelical Jerusalem (a half of the chapels of Beržoras Calvaries are located in the village, while the remaining seven are outside it, on the Hill of Seven Chapels. The builders’ ability to blend the chapels with the landscape deserves admiration. The chapels are of examples of folk architecture. The exterior of the wooden heavy chapels with hipped roofs and metal crosses at the top was very similar and matched the residential architecture of the village. Following the last uprising in the second half of the 19th c., Russian authorities banned any visits to Beržoras chapels of the Stations of the Cross. Permission for visits during feast days was again issued in 1906. The chapels were pulled down under the Soviet rule in 1962. Although during the years of independence inhabitants of the neighbourhood rebuilt slightly different chapels, they made every effort to erect them in the places of the previous structures.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Klimka, Libertas;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
43 Research products (1 rule applied)
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Račiūnaitė, Tojana;

  Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios sienų tapyboje sutinkamas Vaikelio Jėzaus, laikančio kančios įrankius, atvaizdas. Tai vadinamasis Pasijų Vaikelis – iš esmės simbolinis motyvas, jungiantis vaikystės ir mirties realybes. Kadaise šis metaforinis, sapniškas reginys turėjo savą suvokimo ir matymo kontekstą, šiandien prarastą, o gal pamirštą. Straipsnyje aptariama jo ikonografinė genezė ir istorinis kontekstas Vilniaus Šv. Teresės bažnyčios šoninės Dievo Apvaizdos (vėliau – Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos) koplyčioje, bandoma rekonstruoti šio motyvo reikšmę bendresniame bažnyčios prienavio abiejų koplyčių įrangos ir sienų tapybos ikonografiniame kontekste. Atskleidžiama, jog, orientuojantis į šių koplyčių vienas priešais kitą įrengtus altorius, formuota dar viena ikonografinės programos ašis – Kristaus kančių, arba pasijų, ciklas, kuris tarytum kerta pagrindinės navos išilginę pasakojimo vaizdais ašį. Straipsnyje bandoma pagrįsti prielaidą, kad XVIII a. antros pusės bažnyčios polichromija buvo glaudžiai susieta su altorių titulinių atvaizdų ikonografija. Reikšminiai žodžiai: Vilniaus Šv. Teresės bažnyčia, Pasijų Vaikelis, Prahos Kūdikėlis Jėzus, Dievo Apvaizdos koplyčia, Kristaus kančios vaizdai, Švč. Mergelės Marijos Gerosios Patarėjos paveikslas. The image of the Infant Jesus bearing the instruments of the Passion appears in the mural paintings of St Theresa’s Church in Vilnius. It is the so-called Infant Christ of the Passion – basically a symbolic, metaphorical motif connecting the realities of childhood and death. In the article, its iconographic genesis and the historical context of its appearance in the side Chapel of the Divine Providence (later, of Our Lady of Good Counsel) of St Theresa’s Church in Vilnius is discussed. The author attempts to reconstruct the meaning of this motif in a more general iconographic context of the furnishing and mural paintings of both chapels of the narthex. It is revealed that based on the altars of these chapels standing opposite each other, another axis of the church’s iconographic programme was formed – the series of the Passion of Christ, which was as if intersecting the axis of the visual narrative of the central nave running lengthwise. The author of the article tries to prove the supposition that the polychromy of the church from the second half of the 18th century was closely related to the iconography of the titular images of its altars. While discussing the development of the furnishing of the side Chapel of the Divine Providence, the author provides yet unpublished information in the historiography of Lithuanian art about the statuette of the Infant Jesus of Prague that was once held in that chapel, and the painting of Our Lady of Good Counsel that was held there since the second half of the 19th century and gave the new title to the chapel. Iconographic sources reflecting the development of the chapel’s furnishing – photographs from the first half of the 20th century – are published here for the first time. It has been established that the motif of the Infant Christ of the Passion painted on the vault of the Chapel of the Divine Providence is similar to those seen in engravings by Hieronimus Wierix and Peter Overadt. The motif of a basket and the background of a hilly dramatic landscape are borrowed from Wierix, and the visual expression and movement of the figure of Jesus – from Overadt’s engraving. Both possible sources of the segment of wall painting analysed in the article contain the same words of the psalm et in laboribus a iuventute mea – “I am in labours from my youth” (Psalm 87:16), indicating that the composition is part of the series of the Passion. The research allows us to assert that the side chapels installed in the narthex of St Theresa’s Church in Vilnius in 1764 after the fire of 1760 constituted a coherent programme of the Passion iconography. It was laid out along the axis of the altars of the opposite chapels (The Lord on the Cross and the Divine Providence (The Infant Jesus of Prague)), perpendicularly to the visual narrative about the life of the mystic St Theresa of Avila developed from the entrance to the high altar. The surviving scenes from the Passion-themed wall painting series in the narthex (Christ is stripped of his garments with a smaller composition Christ falls beneath the cross), the figures of the monochromic Blessed Virgin Mary and St John painted on the chapel’s pillars and the Infant Christ of the Passion painted in the late 18th century on the chapel’s vault on the opposite side constituted a coherent iconographical programme, which included both the sculpture of the Crucified Christ and the dressed statuette of the Infant Jesus of Prague. Thus, the sculpture of the Crucified Christ in the chapel’s altar before its reconstruction in 1783 was included in the sequence of Via Crucis stations, or the Mysteries of the Lord’s Suffering, as the Carmelites called them. On this basis we can make an assumption that the fresco on the vault of the Chapel of the Divine Providence – The Infant Christ of the Passion – had a certain programmatic link to the statuette of the Infant Jesus of Prague in the altar. Keywords: St Theresa’s Church in Vilnius, Infant Christ of the Passion, Infant Christ of Prague, Chapel of the Divine Providence, images of the Passion of Christ, painting of Our Lady of Good Counsel.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stankevičienė, Regimanta;

  Viduklės šventoriaus koplyčioje įkomponuota viena, o nedidelėje klebonijos salėje-priimamajame pastatyta antra to paties pavadinimo skulptūra „Jėzus Nazarietis“. Abi atstovauja liaudies kūrybai, bet yra padarytos ne vieno meistro ir skirtingu metu. Vienos skulptūros, kuri toliau bus vadinama I-ąja arba koplyčios statula, sukūrimo aplinkybės bei apytikris laikas žinomi; kitos, toliau įvardijamos II-ąja arba klebonijos statula, kilmė liko neišaiškinta. Jėzų Nazarietį vaizduojančios skulptūros ir paveikslai Lietuvos bažnyčiose, taip pat valstiečių statytuose kryžiuose bei koplytėlėse išplito jau XVIII a. Juos inspiravo Vilniaus Antakalnio trinitorių bažnyčios didžiojo altoriaus statulos „Jėzus Nazarietis (Antakalnio Jėzus)“ kultas ir pavyzdys. „Antakalnio Jėzus“ (dabar yra Vilniaus Antakalnio Šv. Petro ir Povilo bažnyčioje) buvo pirmasis bei pats garsiausias šio siužeto LDK kūrinys, kurio įtaka pasiekė tolimiausias Vilniaus ir Žemaičių vyskupijos parapijas. Viduklės bažnyčioje Jėzaus Nazariečio (Antakalnio Jėzaus) kultą atspindinčių kūrinių nebuvo iki pat XIX a. vidurio, bent jau jų nemini išlikę gausūs XIX a. I pusės inventoriai ir vizitacijų aktai. Tiesa, ir vėlesnieji, XIX a. pabaigos-XX a. 4-to dešimtmečio, dokumentai nenurodo jau tikrai buvusios I-osios „Nazariečio“ statulos, nes išvardija tik pačioje bažnyčioje buvusius kūrinius.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stankevičienė, Regimanta; Vasiliūnienė, Dalia;

  Viduklės bažnyčios viduje ir jos aplinkoje yra nemažai įvairaus laiko ir meninės vertės profesionalios skulptūros pavyzdžių. Didžiajame altoriuje esančiosios statulos šiame leidinyje aprašytos skyriuje „Altoriai ir kiti vidaus įrenginiai“. Dar kelios skulptūros, anksčiau buvusios Viduklėje, 1931 ir 1932 m. pateko į muziejinius ir privačius dailės rinkinius.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aleksandravičiūtė, Aleksandra;

  Viduklės bažnyčią puošia iškilminga medinių interjero įrenginių grupė: trys altoriai, sakykla, krikštykla, vargonų prospektas. Altorių ansamblis susiformavo 1844-1845 metais*, kun. Anupro Kalendos, Viduklės klebono 1834-1837 ir 1843-1891 m., rūpesčiu ir jo ilgamečio zakristijono, nagingo meistro Adomo Beinoriaus pastangomis. Vėliau bažnyčios vidų ne sykį remontavo, pertvarkydavo, papildydavo naujomis skulptūromis, paveikslais, apdailos detalėmis, tačiau ansamblio pagrindinės dalys liko iš esmės nepakitusios. Bažnyčios inteijero bendras vaizdas gana vieningas. Tuo pačiu metu galima apžvelgti XVIII a. barokinį didįjį altorių presbiterijos gilumoje, du XIX a. neobarokinius šoninius altorius, stovinčius ties navos ir presbiterijos sankirta, to paties amžiaus sakyklą ir XX a. krikštyklą, esančią šalia didžiojo altoriaus. Nors ansamblio dalys nevienalaikės ir menine prasme nelygiavertės, jos visos pasižymi saikingomis architektūrinėmis formomis, santūriomis proporcijomis, neperkrautu dekoru ir vyraujančia balta spalva. Inteijero dalis susieja kuklus architektūrinės kilmės dekoratyvinis elementas dentikitlos. Vienodos formos „dantelių” eilutės juosia šoninių altorių, sakyklos, vargonų choro karnizų pakraščius, navos piliorius ir net paveikslo, iškelto palubėje ant sijos, apvadą. Tikriausiai šią detalę, būdingą klasicizmo ir romantizmo laikų Lietuvos architektūrai, sutinkamą ir liaudies dailidžių darbuose, pradėta naudoti Viduklės bažnyčios interjere nuo XIX a. vidurio, o vėlesnių atnaujinimų metu kiti meistrai ją vėl įvairiai pakartodavo.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stankevičienė, Regimanta;

  Šiuo metu Viduklės bažnyčioje yra nemažai paveikslų; jie visi gana vėlyvi, sukurti XIX-XX a. Tačiau tapybos kūrinių bažnyčioje buvo ir daug anksčiau. Archyviniuose dokumentuose bei kituose rašytiniuose šaltiniuose išliko žinių tiek apie jau sunykusius, tiek apie pačioje šventovėje arba kitur tebesaugomus Viduklės bažnyčios paveikslus. Kaip atrodė kadaise nutapyti, bet neišlikę kūriniai, sužinoti nebegalime, tačiau dokumentuose nurodyti jų pavadinimai, neretai - konkreti buvimo bažnyčioje vieta, o kartais ir atsiradimo aplinkybės. Todėl įmanoma bent apytikriai apibūdinti Viduklės bažnyčios paveikslų istoriją, jų ikonografijos tradicijų formavimąsi bei kaitą. Kartu aiškesni tampa Viduklės parapijos religinio gyvenimo, Kristaus, šv. Kryžiaus, Švč. Mergelės Marijos bei atskirų šventųjų garbinimo istorijos kontūrai.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Stankevičienė, Regimanta; Vasiliūnienė, Dalia;

  Viduklės bažnyčios viduje ir jos aplinkoje yra nemažai įvairaus laiko ir meninės vertės profesionalios skulptūros pavyzdžių. Didžiajame altoriuje esančiosios statulos šiame leidinyje aprašytos skyriuje „Altoriai ir kiti vidaus įrenginiai“. Dar kelios skulptūros, anksčiau buvusios Viduklėje, 1931 ir 1932 m. pateko į muziejinius ir privačius dailės rinkinius. Reikšminiai žodžiai: Viduklė; Bažnyčia; Istorija; Skulptūra; Sakralinė dailė; Viduklė; Church; History; Sculpture; Sacral Art

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  “Lituanistika”, International Research Database
  Other literature type . Part of book or chapter of book . 2003
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   “Lituanistika”, International Research Database
   Other literature type . Part of book or chapter of book . 2003
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Šverebas, Povilas;

  Straipsnyje tyrinėjama Plungės bažnyčios varpinės ir varpų istorija. Kaip nurodo dokumentai, varpinė pastatyta 1849 m. Plungės dvaro savininko grafo Aleksandro Nikolajevičiaus Zubovo lėšomis. Varpinė klasicizmo stiliaus, projektuota profesionalaus architekto. 1937 m. apdegusi varpinė suremontuota. Ją nacionalizavus, 1982 m. įkurtas kraštotyros muziejus. 1989 m. pastatas grąžintas katalikų bendruomenei. Dabar varpinėje kabo penki varpai. Vertingiausias yra 1646 m. Vilniuje Jono Breutelto nulietas varpas, kuris perskilęs ir nenaudojamas. Senojo Plungės varpo ornamentas yra smulkus, sudėtingas ir techniškai tobulai išlietas. Kiti keturi pagaminti tikriausiai 1949 m. Bochume, Vokietijoje. Jie įsigyti 2001 m. Plungės klebono, kanauninko Donato Stulpino rūpesčiu. Varpus paaukojo garbės kanauninkas, Vokietijos kunigas Gerhardas Lange. Varpinė ir senasis varpas, kaip kultūros vertybės, saugomi valstybės. Bažnyčios kairiajame bokšte kabo du varpai. Vienas nulietas 1863 m. Rygoje, o kitas 1931 m. Manheime. Trečias be įrašų, perskilęs, padėtas ant perdangos. Kapinių koplyčios bokšte kabantis varpas taip pat be jokių įrašų. Manoma, kad vienas instrumentas nukabintas per 1831 metų sukilimą. Nėra išlikę dviejų varpų: 1834 m. Morkaus Tomaševskio funduoto ir 1794 m. datuoto. Iš ilgą laiką dokumentuose minėtų dešimties mažųjų varpelių likę tik du senesni, siekią XIX a., iš kurių vienas pagamintas Puriechuose, Rusijoje. The article analyses the history of belfry and bells of the Church of Plungė. As the documents indicate, the belfry was constructed in 1849 by Alexander Zibov – the owner of the Plungė estate. The belfry is a construction in the style of the Classicism designed by a professional architect. After a fire in 1937, the belfry was reconstructed. After the nationalisation thereof, a museum of local studies was set in the building in 1982. In 1989, the building was returned to the Catholic community. Now there are five bells in the belfry. The most valuable bell is the bell casted in Vilnius in 1646. It is not active. The ornament of the old bell of Plungė is very detailed, sophisticated and perfectly casted. The four other bells were probably produced in 1949 in Germany. They were brought in 2001 by the cure of Plungė. The bells were donated by the honorary canon, German priest Gerhard Lang. The belfry and the old bell are guarded by the state as cultural values. There are two canons hanging in the left tower of the church. The first one was cast in Riga in 1863 and the other one– in Manheim in 1931. The third bell has not any inscriptions. The bell hanging in the tower of the cemetery chapel contains no inscriptions either. It is presumed that one instrument was taken down during the uprising of 1831. Two bells are missing: the one funded by Morkus Tomaševskis in 1834 and dated back to 1974.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Aleksandravičiūtė, Aleksandra;

  Viduklės bažnyčią puošia iškilminga medinių interjero įrenginių grupė: trys altoriai, sakykla, krikštykla, vargonų prospektas. Altorių ansamblis susiformavo 1844-1845 metais*, kun. Anupro Kalendos, Viduklės klebono 1834-1837 ir 1843-1891 m., rūpesčiu ir jo ilgamečio zakristijono, nagingo meistro Adomo Beinoriaus pastangomis. Vėliau bažnyčios vidų ne sykį remontavo, pertvarkydavo, papildydavo naujomis skulptūromis, paveikslais, apdailos detalėmis, tačiau ansamblio pagrindinės dalys liko iš esmės nepakitusios. Bažnyčios inteijero bendras vaizdas gana vieningas. Tuo pačiu metu galima apžvelgti XVIII a. barokinį didįjį altorių presbiterijos gilumoje, du XIX a. neobarokinius šoninius altorius, stovinčius ties navos ir presbiterijos sankirta, to paties amžiaus sakyklą ir XX a. krikštyklą, esančią šalia didžiojo altoriaus. Nors ansamblio dalys nevienalaikės ir menine prasme nelygiavertės, jos visos pasižymi saikingomis architektūrinėmis formomis, santūriomis proporcijomis, neperkrautu dekoru ir vyraujančia balta spalva. Inteijero dalis susieja kuklus architektūrinės kilmės dekoratyvinis elementas dentikitlos. Vienodos formos „dantelių” eilutės juosia šoninių altorių, sakyklos, vargonų choro karnizų pakraščius, navos piliorius ir net paveikslo, iškelto palubėje ant sijos, apvadą. Tikriausiai šią detalę, būdingą klasicizmo ir romantizmo laikų Lietuvos architektūrai, sutinkamą ir liaudies dailidžių darbuose, pradėta naudoti Viduklės bažnyčios interjere nuo XIX a. vidurio, o vėlesnių atnaujinimų metu kiti meistrai ją vėl įvairiai pakartodavo. Reikšminiai žodžiai: Viduklė; Bažnyčia; Istorija; Architektūra; Sakralinė dailė; Viduklė; Church; History; Architecture; Sacral Art

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  “Lituanistika”, International Research Database
  Other literature type . Part of book or chapter of book . 2003
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   “Lituanistika”, International Research Database
   Other literature type . Part of book or chapter of book . 2003
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Vitėnas, Augustinas;

  Straipsnyje aptariama Beržoro Kalvarijų istorinė, architektūrinė ir religinė vertė. Nuo 1760 m. pradėjusios veikti Beržoro Kalvarijos (pastatytos kun. J. Vaitkevičiaus ir parapijiečių rūpesčiu) Lietuvos Kalvarijų kontekste išsiskiria savo planu, koplyčių architektūra, istorija. Kadangi Beržoro Kalvarijas sudarė keturiolika medinių koplyčių, kuriose buvo išdėstyta keturiolika įprastinių Kryžiaus kelio stočių, jas galima priskirti mažųjų Kalvarijų grupei. Beržoro Kalvarijos nepriklausė jokios vienuolijos globai; be to, jos atsirado be mistinių regėjimų ir stebuklų įtakos - tai didelis skirtumas nuo ankstyvųjų XVII a. Kalvarijų, kurių fundatoriai buvo įvairių regėjimų liudytojai. Mažosios Kalvarijos nebuvo topografiškai tikslios evangelinės Jeruzalės kopijos (pusė Beržoro Kalvarijų koplyčių išdėstyta kaime, o likusios septynios – už kaimo, Septynių koplyčių kalne), bet žavi jų statytojų sugebėjimas statyti koplyčias tokia tvarka, kad jos meniškai įsikomponuotų kraštovaizdyje. Koplyčių architektūra liaudiška. Medinės, sunkių proporcijų, keturšlaičiais stogais metalo kryžiais užsibaigiančios koplyčios savo išore buvo labai panašios ir jaukiai derinosi su bažnytkaimio gyvenamąja architektūra. XIX a. II p. po paskutinio sukilimo rusų valdžia uždraudė lankyti Beržoro Kryžiaus kelio koplyčias. Leidimas vėl jas lankyti per atlaidus buvo gautas 1906 m. Sovietmečiu, 1962 m., koplyčios buvo nugriautos. Nors Nepriklausomybės metais apylinkių gyventojai koplyčias atstatė šiek tiek kitokias, tačiau stengtasi jas pastatyti kuo autentiškesnėse vietose, kur jos stovėjo prieš nugriovimą. The paper discusses the historical, architectural and religious value of Beržoras Calvaries. Opened in 1760, Beržoras Calvaries (built under the care of Priest J. Vaitkevičius and the parish), have a remarkable plan, architecture of the chapels and history. As Beržoras Calvaries were composed of 14 wooden chapels with traditional Stations of the Cross, they can be attributed to the group of small calvaries. Beržoras Calvaries did not come under any monastic patronage. In addition, their origin was not influenced by any mystical visions and miracles. This is a great distinction from the first 17th-c. calvaries those sponsors were witnesses of various visions. Small calvaries did not represent topographically accurate copies of Evangelical Jerusalem (a half of the chapels of Beržoras Calvaries are located in the village, while the remaining seven are outside it, on the Hill of Seven Chapels. The builders’ ability to blend the chapels with the landscape deserves admiration. The chapels are of examples of folk architecture. The exterior of the wooden heavy chapels with hipped roofs and metal crosses at the top was very similar and matched the residential architecture of the village. Following the last uprising in the second half of the 19th c., Russian authorities banned any visits to Beržoras chapels of the Stations of the Cross. Permission for visits during feast days was again issued in 1906. The chapels were pulled down under the Soviet rule in 1962. Although during the years of independence inhabitants of the neighbourhood rebuilt slightly different chapels, they made every effort to erect them in the places of the previous structures.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Klimka, Libertas;
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ “Lituanistika”, Inte...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/