Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters
Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage

Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
32,339 research outcomes, page 1 of 3,234
 • publication . Part of book or chapter of book . 2009
  Closed Access English
  Authors:
  M.Matteini; R.Mazzeo;
  Publisher: CENTRO DI
  Country: Italy

  Statues, monuments, ceramics, metal alloys, etc., constituting the main part of the cultural heritage, are all characterized by their three dimensional shape, whereas for paintings the supports, preparatory grounds, paint layers and varnishes can be considered as having...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Keçeci, Ayfer;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Fransızca bir terim olan `peinture`, yağlıboya resim ve boya maddesi anlamında resim sanatçıları tarafından üretilen eserlerde kullanılmıştır. Boya maddesi bu açıdan bakıldığında sanat eserinin temel taşlarından biri olmuştur. Aynı zamanda boya maddesi dokusu, rengi, le...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Gür, Fatih;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Teknolojik yeniliklerin ortaya çıkmasıyla paralel olarak, sorgulayan, yenilikleri sürekli kovalayan insanoğlu, içinde bulunduğu çağın gelişmelerine kendiliğinden uyum sağlamıştır. Özellikle 20. yüzyılda, kendini gösteren teknoloji, popüler kültürün de etkisiyle kendisin...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Dikel, Görkem;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Bu çalışmanın amacı, Görkem Dikel'in sanatsal üretimlerinin izleğini planlı olarak araştırıp onların varlık nedenlerini ve dayanak noktalarını sağlam temeller üzerine oturtmaktır. Resimlerde kullanılan medyumun içeriğe ne noktada hizmet ettiğini araştırmak, kullanı...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yardımcı, Setenay;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü
  Country: Turkey

  19. yüzyılın ortalarına doğru, Batılıların zihninde canlanan egzotik Doğu anlayışı, Doğulu tarzda figürler ve aksesuarlarla oluşturulan kurgusal kompozisyonların sayesinde resim sanatında kendine yer bulmuştur. “Osmanlı Çinilerinin Oryantalist Resimlere Yansımaları ve O...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Reisoğlu, Onan Onur;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  18. yüzyılla birlikte ışığa duyarlı kimyasalların gelişmesi ve 19. yüzyılın ilk yarısında ilkel örneklerine rastlanmaya başlanan fotoğraf makinesiyle ışık `yakalanabilir` olmuştur. Bu gelişme ışık algısının değişmesinde rol oynamış ve ışığı yakalayabilecek teknolojiler ...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Yücedağ, Ayça;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  'Otoportre ve Kimlik Değişimi' isimli bu tez çalışmasında öncelikle portre ve otoportrenin tanımına yer verilmiş, devamında örnek sanatçılarla tarihsel süreci yansıtılmıştır. Portre ve otoportre fiziksel ve psikolojik olarak ele alınarak dönemlerine göre ayrın...

 • publication . Doctoral thesis . 2017
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karaalioğlu, Onur;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Geçmişten günümüze sanat alanının vazgeçilmez unsurlarından biri olanbeden imgesi, çağının getirdiği koşullar doğrultusunda anlam ve biçim olarakdeğişime uğramış, bu değişimler dahilinde çağın düşünürleri ve sanatçıları tarafındanyorumlanmıştır. İnsanlığın ilk çağlarınd...

 • publication . Article . 2021
  Open Access
  Authors:
  Ran Geng;
  Persistent Identifiers
  Publisher: Scientific Research Publishing, Inc.

  At all times and in all countries, exchanges between China and the west are always a constant topic. From the Qing Dynasty Lang Shining Chinese and Western painting, a new form of painting Chinese painting formed after absorbing some of the characteristics of Western pa...

  Add to ORCIDorcid
 • publication . Doctoral thesis . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Acar, Mehmet;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Dünya Sanat tarihinde ilk resim örneklerine seramik kaplarda halı ve kilim motiflerinde rastlanmaktadır. En eski portre örnekleri mısır fayum portrelerinde Uygurlar döneminde görülmektedir. 12 ve 13. yüzyıllarda Selçuklu döneminde minyatür eserlere çokça rastlanmaktadır...

32,339 research outcomes, page 1 of 3,234