Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
Filters
Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage

Filters

Digital Humanities and Cultural Heritage

The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
21,344 research outcomes, page 1 of 2,135
 • research data . 2013
  Authors:
  Waris, Andreas;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Southern California Digital Library (USC.DL)

  This text is a poetic analysis that explores concepts of diffusion, dissolution, and limitlessness. In this text, the condition of the self is considered as a state of remoteness and the presence of an absence. Guided by Roland Barthes’ notion of NVS--le non vouloir -sa...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2017
  Authors:
  Osborn, Thomas Rodd;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Southern California Digital Library (USC.DL)
  Add to ORCIDorcid
 • other research product . 2017
  Open Access
  Authors:
  Kamali Jamil, Hassan;
  Persistent Identifiers
  Country: Canada

  Alternate Reality is a self-analytical study in self-portraiture in light of a mirroring notion that can materialize thoughts and emotions, and represent out-of-place reflections of the portrait, surrounded by symbolically charged forms of animals and organic shapes. Th...

  Add to ORCIDorcid
 • research data . 2017
  Authors:
  Adolph, Erik Christian;
  Persistent Identifiers
  Publisher: University of Southern California Digital Library (USC.DL)
  Add to ORCIDorcid
 • publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kalyoncu, Zeynep Özge;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Canlandırma sinema filmleri ülkemizde gün geçtikçe sayısını arttırarak, başta çocuklar olmak üzere her yaştan büyük izleyici kitlelerine ulaşmaktadır. Canlandırma filmlerin anlatılarının bu aktarım gücü dolayısıyla barındırdıkları mesajlar önem taşımaktadır. Değerler is...

 • publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Uğuz, Özgür;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Modern Dönem içerisinde baskıresmin politik eğilimlerini ortaya çıkartmayaodaklanmış bu çalışma, üç eksen üzerinden konuya yaklaşımını belirlemiştir. Üç anaekseni oluşturan; Tarihsel Süreç, Sanatsal Süreç ve Siyasal Sürecin birbirleriyle olanilişkisi baskıresim merkezli...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Kapar, Selda;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Bu tez çalışmasında, Cumhuriyet döneminden günümüze bir tema olarak emek ve emekçi kavramlarının Türk resim sanatında gelişim süreci ele alınmıştır. Türk resim sanatında emek ve emekçi konulu çalışmalar yapan sanatçıların ortaya çıkışı, tarihi süreç içinde incelenmiştir...

 • publication . Doctoral thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Baigutov, Karim;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Tez çalışması kapsamında yapılan araştırmalar Kazak resim sanatı tarihinde Kazak mitolojisinin oluşumuyla ilgili eserlerin önemli bir yere sahip olduğunu göstermiştir. Bu konuda yapılan çeşitli araştırmalar, bilimsel çalışmalar, yorumlar ile tahliller ve karşılaştırmala...

 • publication . Master thesis . 2019
  Open Access Turkish
  Authors:
  Türk, Ümit;
  Publisher: Sosyal Bilimler Enstitüsü

  Araştırmanın ana temasını, ışığın tasarım tarihi ve resim sanatında ışığın nesne olarak hangi biçimde ele alındığı, oluşturmaktadır. Giriş bölümünde araştırmanın problem durumu, amacı, önemi ve yöntemi belirtilmiş olup, birinci bölümde, ışık bilimine değinilmiştir. Görm...

 • publication . Master thesis . 2013
  Open Access Turkish
  Authors:
  Karataş, Ayşe;
  Publisher: Güzel Sanatlar Enstitüsü

  Türk Heykel Sanatında Hakkı Atamulu adlı bu çalışmamda, Cumhuriyet Dönemi Heykeltıraşı olan Hakkı Atamulu'nun yaşamı ve sanatı incelenmektedir. Hakkı Atamulu, Osmanlı Devleti Döneminde doğmuş, Cumhuriyetin ilanına şahit olmuş, Türkiye Cumhuriyetinin ilk yontucuları...

21,344 research outcomes, page 1 of 2,135