Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
125 Research products (1 rule applied)

 • Digital Humanities and Cultural Heritage
 • Turkish

10
arrow_drop_down
Relevance
arrow_drop_down
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tan, İbrahim;

  Çalışmanın konusunu Bursa Arkeoloji Müzesinde yer alan Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemlere tarihlenen hayvan ve mitolojik yaratık betimli sikkeler oluşturmaktadır. Bu yönüyle müzeden seçilen eserler; zamansal olarak sınırlı, ancak mekânsal olarak geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Sikkelerin ön ve arka yüzlerine ait fotoğraflar profesyonel makine yardımıyla makro çekim yapılarak elde edilmiştir. Çekimi yapılan bu fotoğrafların arka fonları temizlenerek kataloğa dahil edilmiştir. Sikkelerin ön ve arka yüzlerine ait vektörel temalı çizimler İllüstratör programıyla oluşturulmuştur. Bu çizimler katalog kısmında fotoğrafların altına eklenmiştir. Böylece fotoğraflar ve çizimlerle katalog üzerinde bir bütünlük sağlanmıştır. Sikkeler üzerinde yer alan hayvan ve mitolojik yaratıklar, tipolojik ve ikonografik olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Ortak kullanılan betimin birbiriyle olan benzerlik ve farklılıklarına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Böylece uslup farklılıkları da sorgulanmıştır. Sikkeler üzerindeki betimlerin kentler tarafından olası seçilme sebepleri çalışmanın en çok üzerinde durduğu problemdir. Bu olgu irdelenmeye başladıkça bu olası sebeplerin kentlerin tarihçeleri, mitoloji ve inanış sistemleri, siyasi, ticari ve günlük hayatlarıyla bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani sikkenin ön veya arka yüzünde yer alan hayvan betimlerinin görsellik kaygısından ziyade arka planında yatan derin bir sembolizmi olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında hazırlanan grafik ve tablolardan hareketle hayvan ve mitolojik yaratıkların nicelik olarak sınıflamaları yapılmıştır. Bu sayısal veriler yardımıyla Antik Dönemdeki hayvan ve mitolojik yaratık imgelerinin kullanım yoğunluğu hakkında fikir sahibi olunabilecektir. Farklı bölge ve zaman dilimine ait sikkelerin seçilmesi sebebiyle bu tablo ve grafikler yardımıyla okuyucuların konuyu daha kolay takip edebilmeleri sağlanmıştır. The subject matter of the study comprises the coins with animal and mythological creature depictions dated to the Archaic, Classical and Hellenistic Periods in Bursa Archaeology Museum. With this aspect of them, the artifacts selected from the museum are limited in terms of time, but spread over a wide geography spatially. The photographs belonging to the front and back sides of the coins were obtained by taking macro shots with the help of a professional camera. The backgrounds of the photographs were cleaned and included in the catalog. Vector themed drawings of the front and back sides of the coins were created via the Illustrator program. These drawings were added under the photographs in the catalog section. In this way, an integrity in the catalog with photographs and drawings was provided. The animals and mythological creatures on the coins were classified separately as typological and iconographic. It was tried to invite attention to the similarities and differences between the commonly used depictions. Accordingly, stylistic differences were also questioned. The possible reasons for the selection of the depictions on the coins by the cities is the issue that the study focuses on the most. As this phenomenon started to be scrutinized, it was concluded that these possible reasons were related to the history, mythology and belief systems, and political, commercial, and daily lives of the cities. That is to say, it was seen that the animal depictions on the front or back of the coins have a deep symbolism lying in the background rather than a visual concern. In view of the graphics and tables drawn up within the scope of the study, the quantitative classification of animals and mythological creatures was made. With the help of these numerical data, it will be possible to have an idea about the intensity of use of animal and mythological creature images in the Ancient Period. Because of the selection of coins belonging to different regions and time periods, it was ensured that the readers could follow the subject more easily with the help of the said tables and graphics.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Açık Erişim@BUUarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Açık Erişim@BUU
  Master thesis . 2023
  License: CC BY
  Data sources: Açık Erişim@BUU
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Açık Erişim@BUUarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Açık Erişim@BUU
   Master thesis . 2023
   License: CC BY
   Data sources: Açık Erişim@BUU
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Onar (Okkar), Remziye;

  258

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Güven, Ebru;

  `Sikkelerin Işığında Kabeiroi Kültü` adlı yüksek lisans tezindeki amaç, Yunan mitolojisinde yer alan ve daha çok Ege Denizi'nin kuzeyindeki bölgede ve Ege adalarında karşımıza çıkan Kabeiroi adlı mitolojik tiplerin, sikkelerde kullanılan Kabeiroi tiplerinden yola çıkarak ortaya çıkış tarihlerini, yayılım alanlarını, kutsal alanlarını ve etkileşim içinde oldukları diğer tanrıları ve kültlerini incelemek, bölgedeki önemini inanç sistemleri içinde değerlendirmektir.Tez'in ilk bölümünde Kabeiroi / Kabeiros kimdir, sayıları, kökenleri hakkında Antik yazarlar bilgi verilmektedir. Kabeiroi sözcüğünün etimolojik kökeni ve Antik Yazarların Kabeiroi konusundaki görüşleri alfabetik olarak sıralanmıştır. Tez'in beşinci bölümünü Kabeiroi sikkelerinin basıldığı yerleşimler oluşturmaktadır. Bu yerleşimler alfabetik olarak sıralanmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde hem Kabeiroi sikkelerinin hem de Kabeiroi kültünün belirlendiği yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Tez'in yedinci bölümünde Kabeiroi kültünün bulunduğu yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Tezin sekizinci bölümünde sikkeler ve diğer görsel malzemeler üzerinde Kabeiroi tipleri üç tipe ayırarak incelenmiştir. The aim in my master's thesis entitled `Cabeiri Cult in the light of Coins`, is to examine the date of emergence, expansion areas, holy areas and the other Gods and cults which they were involved in an interaction, and to evaluate its importance within the belief systems in the region by starting from the coins belonging to the types called Cabeiri taken place in Greek mythology and mostly appeared in the northern region of the Aegean Sea and the islands. Information concerning who are the Cabeiris and their numbers and origins are given in the first four sections of the thesis by starting from the antique scripts. The etymological origin of the word `Cabeiri` and the opinions of the Antique authors concerning Cabeiri are listed in alphabetic order. The fifth section of this thesis constitutes the settlements where Cabeiri coins took place. These settlements are also given in alphabetic order. Information concerning both Cabeiri coins and settlements where Cabeiri cult took place is given in the sixth section of this thesis. Information concerning the settlements where Cabeiri cults took place is given in the seventh section of the thesis. Cabeiri type is examined in three different types on the coins and other visual materials in the eight section of this thesis. 118

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yaci, Arif;

  Bu tezde Eskiçağ?da Kherronesos veya Thrakia Khersonesosu adlarıyla da bilinen Gelibolu Yarımadası?nın Büyük İskender?e kadar olan tarihi ve sikkeleri ele alınmıştır. Tezde öncelikli olarak antik kaynaklar temel alınmıştır. Ayrıca bölgenin Eskiçağ tarihi üzerine yapılan güncel çalışmalardan da yararlanılarak Thrakia Khersonesosu kentlerinin Büyük İskender?e kadar olan tarihi ve sikkeleri verilmeye çalışılmıştır. Öncelikle tarihin bütünselliği ilkesiyle Thrakia Khersonesosu?nun Prehistorik dönemlerden başlayarak genel tarihi ele alınmıştır. Özellikle Yarımada?ya Yunanlar?ın gelmesiyle başlayan süreç daha ayrıntılı incelenmiştir. Daha sonra Yarımada?daki her kent ayrı ayrı ele alınarak özel tarihleri ve sikkeleri incelenmiş ve her kent için bir sikke kataloğu oluşturulmuştur. Kataloglar, Tez?in konusu dahilinde Büyük İskender döneminin başlancıyla sınırlandırılmıştır. Tez, konuyla ilgili antik kaynaklar ve modern çalışmaların yanı sıra yayımlanmış ve yayımlanmamış Thrakia Khersonesosu sikkelerini bir arada vererek bölge üzerine yapılacak tarihi ve arkeolojik çalışmalara yardımcı olmayı amaçlamıştır.Anahtar kelimeler: Nümismatik, Thrakia Khersonesosu, Sikke, Gelibolu Yarımadası, Hellespontos This thesis focuses on the coins and the history of the Gallipoli peninsula which was known as Thracian Chersonessus in the Antiquity.During the research, ancient sources were mainly used as references. Moreover, benefiting from modern sources related to the topic, the history of Thracian Chersonessus until the time of Alexander the Great is aimed to be presented. First and foremost, the general history of Thracian Chersonessus, beginning from Prehistorical times, was covered in this thesis. Special importance and focus is given to the period in which Greeks? arrival to the peninsula took place. Subsequently, the cities of the peninsula are seperately observed and a numismatic corpus for each city is composed. The coins in the corpus has been limited up until the period of Alexander the Great. Gathering the information both from ancient and modern sources on the topic, as much as published and unpublished numismatic evidences, this thesis aims to assist to the future historical and archaeological studies related to the region.Keywords: Numismatic, Thracian Chersonesus, Coin, Gallipoli Peninsula, Hellespont, 204

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Güzelsoy, Ayça;

  Antik çağ metinleri Miletopolis'in Mysia sınırları içinde Apolloniatis, Miletopolitis ve Daskylitis gölleri yakınlarında yer aldığını anlatır. Araştırmacılar Miletopolis kentinin lokalizasyonu için üç yerleşim yerini önermişlerdir: Mihaliç (Karacabey), Kirmasti (Mustafa Kemalpaşa) ve Mustafa Kemalpaşa yakınlarında yer alan Melde. 1975 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi'nin gerçekleştirdiği kurtarma kazısı çalışmaları sayesinde Miletopolis'in lokalizasyon sorunu çözülmüştür. Miletopolis, Bursa, Mustafa Kemalpaşa İlçesi'ne 4 km mesafede Üç Kurnalı Mevkii / Melde Bayırı'nda yer almaktadır. Miletopolis Antik Kenti hakkında antik dönemlerden edebi metinlerin az olmasına rağmen kentin gelişimi hakkında bilgi verebilecek tek kaynak kente ait sikkeler, Miletopolis ve çevresinde bulunan adak veya mezar stelleridir. Miletopolis, kendi bronz sikkelerini darp eden bir polistir. Miletopolis kenti MÖ 4. yüzyıldan MS 3. yüzyıla değin kesintisiz sikke darbı gerçekleşmiştir. Ancient texts describe that Miletopolis located near the lakes Apolloniatis, Miletopolitis and Dascylitis, within the borders of Mysia. Researchers have proposed three settlements for the localization of the city Miletopolis: Mihalic (Karacabey), Kirmasti (Mustafa Kemalpaşa) ve Melde that placed near the Mustafa Kemalpaşa. Thanks to the recovery excavation works that were made by Bursa Archaeological Museum in 1975, Miletopolis's localization problem was solved. Miletopolis is located in Üç Kurnalı locality / Melde foothill that is in 4 km distance to Mustafa Kemalpaşa town, Bursa. Although there are a few literary texts from ancient, about the ancient city of Miletopolis , the only sources that can provide information about the city development are coins of the city votive or grave steles that are found in and around Miletopolis. Miletopolis is a polis which minted Its own coins. Miletopolis town made uninterrupted minting of coins from BC. 4 till the AD. 3 century. Keywords: Miletopolis, Miletupolis. 141

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çayirdağ, Mehmet;

  83

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yilmaz, Aliye;

  Sikkeler darbedildikleri ilk yıllardan itibaren alışveriş için kullanılan en önemli ödeme aracıdır. Sikkelerin üzerinde yer alan bilgiler ışığında, bastıran devletlerin sultanlarının tahta çıktığı yıllar, fethettikleri topraklar, ekonomik ve sosyal durumlarını gözler önüne sermektedir. Günümüzde gerek müzelerde bulunan gerekse yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sikkelerin incelenmesiyle tarihte var olan sikke darp ettiren devletler hakkında daha çok bilgi edinilecektir.Osmanlı devletinin kurulduğu Marmara Bölgesi'nde yer alan İznik Osmanlı ve Osmanlı öncesinde de coğrafi konumu nedeniyle tarihte önemli bir yere sahiptir. Osmanlı döneminde I. Murad tarafından annesi Nilüfer Hatun adına yaptırılan Nilüfer Hatun İmareti günümüzde İznik müzesi olarak kullanılmaktadır.Bu çalışmamızda Osmanlı öncesi devletler tarafından basılan sikkeler kısaca anlatılmış, Osmanlı sikkelerinde kullanılan terimler, malzeme, darp tekniği, para birimleri ve darphaneleri hakkında bilgi verilmiştir. İznik Müzesi'ndeki 4200 Osmanlı sikkesi arasından seçilen sikkeler XIV-XX. yy. tarihleri arasında darbedilmiş 151 adet sikkenin dönemi, darp tarihi, yazı ve süsleme kompozisyonları farklı dönemde basılan sikkelerle karşılaştırılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Sanat Tarihi, Nümismatik, Sikke, Osmanlı, Para, İznik Müzesi Coins have been the most important instrument of payment used for shopping as from the first years they were minted. The information on the coins reveal the years when the sultans of the related countries have ascended the throne, the lands they conquered, and their economic and social conditions. Examination of the coins both at the museums and found in archaeological excavations will provide more information about the archaic states which have minted coins. Located in Marmara Region where the Ottoman State was founded, Iznik has an important place in history both in Ottoman Period and before that due to its geographical location. Nilufer Hatun Imaret which got built by Murad I in Ottoman period in honor of his mother, Nilüfer Hatun, is used as the Iznik Museum today.The coins minted by other states before the Ottoman period are explained briefly and information about the terms used on Ottoman coins, their material, mint technique, currencies and mints are provided in this study. Minting periods, mint dates of and inscriptions and embroideries on 151 coins selected from among the 4200 Ottoman coins at the Iznik Museum are compared with the coins minted in different periods and tried to be evaluated.Keywords: Art History, Numismatics, Coin, Ottoman, Money, Iznik Museum 473

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Soyal, Zeynep Sencan;

  138

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Güven, Ebru;

  Yüksek Lisans tezi “Sikkeler Işığında Kabeiroi Kültü” adlı yüksek lisans tezindeki amaç, Yunan mitolojisinde yeralan daha çok Ege Denizi’nin kuzeyindeki bölgede ve Ege Adaları’nda karşımıza çıkan Kabeiroi adlı mitolojik tiplerin, sikkelerde kullanılan Kabeiroi tiplerinden yola çıkarak ortaya çıkış tarihlerini, yayılım alanlarını, kutsal alanlarını ve etkileşim içinde oldukları diğer tanrıları ve kültlerini incelemek, bölgedeki önemini inanç sistemleri içinde değerlendirmektir. Tezin ilk bölümlerinde Kabeiros/Kabeiroi kimdir, sayıları, kökenleri ve antik yazarların ifadeleri hakkında bilgi verilmektedir. Tezin beşinci bölümünüKabeiros /Kabeiroi sikkelerinin basıldığı yerleşimler oluşturmaktadır. Bu yerleşimler alfabetik olarak sıralanmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde hem Kabeiroi sikkelerinin hem de Kabeiroi kültünün belirlendiği yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Tezin yedinci bölümünde Kabeiroi kültünün bulunduğu yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Sikkeler MÖ 4. yüzyıl-MS. 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Abstract The aim in these study entitled “Kabeiroi Cult in the light of Coins”, is to examine the date of emergence, expansion areas, holy areas and the other Gods and cults which they were involved in an interaction, and to evaluate its importance within the belief systems in the region by starting from the coins belonging to the types called Cabeiroi taken place in Greek mythology and mostly appeared in the northern region of the Aegean Sea and the islands. Information concerning who are the Cabeiroi and their numbers and origins are given in the first four sections of the thesis by starting from the antique scripts. The fifth section of this thesis constitutes the settlements where Cabiri /Cabeiroi coins took place. These settlements are also given in alphabetic order. Information concerning both Cabeiroi coins and settlements where Cabeiroi cult took place is given in the sixth section of this thesis. Information conce rning the settlements where Cabeiroi cults took place is given in the seventh section of the thesis. Coins are dated to 4th century BC.-2th century AD.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özen Bal, Özlem;

  ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDE BULUNAN PERS KRALLIK SİKKELERİ Özlem ÖZEN BAL İ.Ö. 550 yılında II. Kuroş tarafından kurulan Pers İmparatorluğu, İ.Ö. 330 yılında Büyük İskender'in III. Dara'yı mağlup etmesiyle birlikte tarih sahnesinden silinmiştir. II. Kuroş Med Krallığını devirdikten sonra Anadolu'nun içlerine kadar ilerlemiş ve Babil'i de topraklarına katarak, Ege kıyısından İndus Nehrine, Hazar kıyısından Nil Nehrine kadar uzanan bir coğrafyaya hükmeden büyük bir imparatorluk kurmuştur. Büyük ünvanı ile bilinen II. Kuroş İ.Ö. 547 yılında Lidya kralı Kroisos'u yenilgiye uğratarak sadece Lidya Krallığının başkenti Sard'ı ele geçirmemiş aynı zamanda Anadolu'nun yaklaşık iki yüz yıl boyunca Pers egemenliği altında kalmasını da sağlamıştır. Sard'ın alınmasıyla birlikte sikke ile tanışan Perslerin kullandıkları ilk sikkeler, Kroisos sikkeleri olmuştur. I. Dara'nın Pers tahtına çıkmasıyla birlikte Perslerin kendilerine ait ilk sikkeleri basılmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Krallık sikkeleri olarak adlandırılan bu sikkelerin I. Dara'dan sonra da üzerlerinde ufak bir takım değişiklikler yapılarak Pers İmparatorluğunun sonuna kadar darp edildikleri bilinmektedir COINS OF PERSIAN EMPIRE IN THE MUSEUM OF ANATOLIAN CIVILIZATIONS Özlem ÖZEN BAL In 550 B.C., The Persian Empire had gone out of existence, by means of the defeat of III. Dara by Alexander the Great in 330, B.C. After he had destroyed the II. Kuroş Med Kingdom, he gained ground of the inner part of Anatolia and founded a great great empire on this big area, which is surrounded from Eagean coast to the Indus River and from Caspion coast to the Nile. II. Kuroş , known with the epithed of ''great'', didn't subjugated not only the capitol of Lidya Kingdom, Sard, but also made Anatolia under the Persian hegomany about 200 years,by defeating Kroisos, the King of Lidya, in 547, B.C. with the subjugation of Sard, Persians met the Kroisos’s coins, which was the first coins used by them. With the succeeding of I. Dara to the throne of Persians, the first coins of Persians were issued and started to be used this coins which had been named as ‘coins of empire’; had undergone some kind of changes after I. Dara and destroyet until the end of the Persian Empire.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Bilecik Şeyh Edebali...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Bilecik Şeyh Edebali...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
Advanced search in Research products
Research products
arrow_drop_down
Searching FieldsTerms
Subject
arrow_drop_down
includes
arrow_drop_down
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
125 Research products (1 rule applied)
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Tan, İbrahim;

  Çalışmanın konusunu Bursa Arkeoloji Müzesinde yer alan Arkaik, Klasik ve Helenistik Dönemlere tarihlenen hayvan ve mitolojik yaratık betimli sikkeler oluşturmaktadır. Bu yönüyle müzeden seçilen eserler; zamansal olarak sınırlı, ancak mekânsal olarak geniş bir coğrafyaya yayılmıştır. Sikkelerin ön ve arka yüzlerine ait fotoğraflar profesyonel makine yardımıyla makro çekim yapılarak elde edilmiştir. Çekimi yapılan bu fotoğrafların arka fonları temizlenerek kataloğa dahil edilmiştir. Sikkelerin ön ve arka yüzlerine ait vektörel temalı çizimler İllüstratör programıyla oluşturulmuştur. Bu çizimler katalog kısmında fotoğrafların altına eklenmiştir. Böylece fotoğraflar ve çizimlerle katalog üzerinde bir bütünlük sağlanmıştır. Sikkeler üzerinde yer alan hayvan ve mitolojik yaratıklar, tipolojik ve ikonografik olarak ayrı ayrı sınıflandırılmıştır. Ortak kullanılan betimin birbiriyle olan benzerlik ve farklılıklarına dikkat çekilmeye çalışılmıştır. Böylece uslup farklılıkları da sorgulanmıştır. Sikkeler üzerindeki betimlerin kentler tarafından olası seçilme sebepleri çalışmanın en çok üzerinde durduğu problemdir. Bu olgu irdelenmeye başladıkça bu olası sebeplerin kentlerin tarihçeleri, mitoloji ve inanış sistemleri, siyasi, ticari ve günlük hayatlarıyla bağlantılı olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Yani sikkenin ön veya arka yüzünde yer alan hayvan betimlerinin görsellik kaygısından ziyade arka planında yatan derin bir sembolizmi olduğu görülmüştür. Çalışma kapsamında hazırlanan grafik ve tablolardan hareketle hayvan ve mitolojik yaratıkların nicelik olarak sınıflamaları yapılmıştır. Bu sayısal veriler yardımıyla Antik Dönemdeki hayvan ve mitolojik yaratık imgelerinin kullanım yoğunluğu hakkında fikir sahibi olunabilecektir. Farklı bölge ve zaman dilimine ait sikkelerin seçilmesi sebebiyle bu tablo ve grafikler yardımıyla okuyucuların konuyu daha kolay takip edebilmeleri sağlanmıştır. The subject matter of the study comprises the coins with animal and mythological creature depictions dated to the Archaic, Classical and Hellenistic Periods in Bursa Archaeology Museum. With this aspect of them, the artifacts selected from the museum are limited in terms of time, but spread over a wide geography spatially. The photographs belonging to the front and back sides of the coins were obtained by taking macro shots with the help of a professional camera. The backgrounds of the photographs were cleaned and included in the catalog. Vector themed drawings of the front and back sides of the coins were created via the Illustrator program. These drawings were added under the photographs in the catalog section. In this way, an integrity in the catalog with photographs and drawings was provided. The animals and mythological creatures on the coins were classified separately as typological and iconographic. It was tried to invite attention to the similarities and differences between the commonly used depictions. Accordingly, stylistic differences were also questioned. The possible reasons for the selection of the depictions on the coins by the cities is the issue that the study focuses on the most. As this phenomenon started to be scrutinized, it was concluded that these possible reasons were related to the history, mythology and belief systems, and political, commercial, and daily lives of the cities. That is to say, it was seen that the animal depictions on the front or back of the coins have a deep symbolism lying in the background rather than a visual concern. In view of the graphics and tables drawn up within the scope of the study, the quantitative classification of animals and mythological creatures was made. With the help of these numerical data, it will be possible to have an idea about the intensity of use of animal and mythological creature images in the Ancient Period. Because of the selection of coins belonging to different regions and time periods, it was ensured that the readers could follow the subject more easily with the help of the said tables and graphics.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Açık Erişim@BUUarrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Açık Erişim@BUU
  Master thesis . 2023
  License: CC BY
  Data sources: Açık Erişim@BUU
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Açık Erişim@BUUarrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   Açık Erişim@BUU
   Master thesis . 2023
   License: CC BY
   Data sources: Açık Erişim@BUU
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Onar (Okkar), Remziye;

  258

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Güven, Ebru;

  `Sikkelerin Işığında Kabeiroi Kültü` adlı yüksek lisans tezindeki amaç, Yunan mitolojisinde yer alan ve daha çok Ege Denizi'nin kuzeyindeki bölgede ve Ege adalarında karşımıza çıkan Kabeiroi adlı mitolojik tiplerin, sikkelerde kullanılan Kabeiroi tiplerinden yola çıkarak ortaya çıkış tarihlerini, yayılım alanlarını, kutsal alanlarını ve etkileşim içinde oldukları diğer tanrıları ve kültlerini incelemek, bölgedeki önemini inanç sistemleri içinde değerlendirmektir.Tez'in ilk bölümünde Kabeiroi / Kabeiros kimdir, sayıları, kökenleri hakkında Antik yazarlar bilgi verilmektedir. Kabeiroi sözcüğünün etimolojik kökeni ve Antik Yazarların Kabeiroi konusundaki görüşleri alfabetik olarak sıralanmıştır. Tez'in beşinci bölümünü Kabeiroi sikkelerinin basıldığı yerleşimler oluşturmaktadır. Bu yerleşimler alfabetik olarak sıralanmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde hem Kabeiroi sikkelerinin hem de Kabeiroi kültünün belirlendiği yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Tez'in yedinci bölümünde Kabeiroi kültünün bulunduğu yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Tezin sekizinci bölümünde sikkeler ve diğer görsel malzemeler üzerinde Kabeiroi tipleri üç tipe ayırarak incelenmiştir. The aim in my master's thesis entitled `Cabeiri Cult in the light of Coins`, is to examine the date of emergence, expansion areas, holy areas and the other Gods and cults which they were involved in an interaction, and to evaluate its importance within the belief systems in the region by starting from the coins belonging to the types called Cabeiri taken place in Greek mythology and mostly appeared in the northern region of the Aegean Sea and the islands. Information concerning who are the Cabeiris and their numbers and origins are given in the first four sections of the thesis by starting from the antique scripts. The etymological origin of the word `Cabeiri` and the opinions of the Antique authors concerning Cabeiri are listed in alphabetic order. The fifth section of this thesis constitutes the settlements where Cabeiri coins took place. These settlements are also given in alphabetic order. Information concerning both Cabeiri coins and settlements where Cabeiri cult took place is given in the sixth section of this thesis. Information concerning the settlements where Cabeiri cults took place is given in the seventh section of the thesis. Cabeiri type is examined in three different types on the coins and other visual materials in the eight section of this thesis. 118

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yaci, Arif;

  Bu tezde Eskiçağ?da Kherronesos veya Thrakia Khersonesosu adlarıyla da bilinen Gelibolu Yarımadası?nın Büyük İskender?e kadar olan tarihi ve sikkeleri ele alınmıştır. Tezde öncelikli olarak antik kaynaklar temel alınmıştır. Ayrıca bölgenin Eskiçağ tarihi üzerine yapılan güncel çalışmalardan da yararlanılarak Thrakia Khersonesosu kentlerinin Büyük İskender?e kadar olan tarihi ve sikkeleri verilmeye çalışılmıştır. Öncelikle tarihin bütünselliği ilkesiyle Thrakia Khersonesosu?nun Prehistorik dönemlerden başlayarak genel tarihi ele alınmıştır. Özellikle Yarımada?ya Yunanlar?ın gelmesiyle başlayan süreç daha ayrıntılı incelenmiştir. Daha sonra Yarımada?daki her kent ayrı ayrı ele alınarak özel tarihleri ve sikkeleri incelenmiş ve her kent için bir sikke kataloğu oluşturulmuştur. Kataloglar, Tez?in konusu dahilinde Büyük İskender döneminin başlancıyla sınırlandırılmıştır. Tez, konuyla ilgili antik kaynaklar ve modern çalışmaların yanı sıra yayımlanmış ve yayımlanmamış Thrakia Khersonesosu sikkelerini bir arada vererek bölge üzerine yapılacak tarihi ve arkeolojik çalışmalara yardımcı olmayı amaçlamıştır.Anahtar kelimeler: Nümismatik, Thrakia Khersonesosu, Sikke, Gelibolu Yarımadası, Hellespontos This thesis focuses on the coins and the history of the Gallipoli peninsula which was known as Thracian Chersonessus in the Antiquity.During the research, ancient sources were mainly used as references. Moreover, benefiting from modern sources related to the topic, the history of Thracian Chersonessus until the time of Alexander the Great is aimed to be presented. First and foremost, the general history of Thracian Chersonessus, beginning from Prehistorical times, was covered in this thesis. Special importance and focus is given to the period in which Greeks? arrival to the peninsula took place. Subsequently, the cities of the peninsula are seperately observed and a numismatic corpus for each city is composed. The coins in the corpus has been limited up until the period of Alexander the Great. Gathering the information both from ancient and modern sources on the topic, as much as published and unpublished numismatic evidences, this thesis aims to assist to the future historical and archaeological studies related to the region.Keywords: Numismatic, Thracian Chersonesus, Coin, Gallipoli Peninsula, Hellespont, 204

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Güzelsoy, Ayça;

  Antik çağ metinleri Miletopolis'in Mysia sınırları içinde Apolloniatis, Miletopolitis ve Daskylitis gölleri yakınlarında yer aldığını anlatır. Araştırmacılar Miletopolis kentinin lokalizasyonu için üç yerleşim yerini önermişlerdir: Mihaliç (Karacabey), Kirmasti (Mustafa Kemalpaşa) ve Mustafa Kemalpaşa yakınlarında yer alan Melde. 1975 yılında Bursa Arkeoloji Müzesi'nin gerçekleştirdiği kurtarma kazısı çalışmaları sayesinde Miletopolis'in lokalizasyon sorunu çözülmüştür. Miletopolis, Bursa, Mustafa Kemalpaşa İlçesi'ne 4 km mesafede Üç Kurnalı Mevkii / Melde Bayırı'nda yer almaktadır. Miletopolis Antik Kenti hakkında antik dönemlerden edebi metinlerin az olmasına rağmen kentin gelişimi hakkında bilgi verebilecek tek kaynak kente ait sikkeler, Miletopolis ve çevresinde bulunan adak veya mezar stelleridir. Miletopolis, kendi bronz sikkelerini darp eden bir polistir. Miletopolis kenti MÖ 4. yüzyıldan MS 3. yüzyıla değin kesintisiz sikke darbı gerçekleşmiştir. Ancient texts describe that Miletopolis located near the lakes Apolloniatis, Miletopolitis and Dascylitis, within the borders of Mysia. Researchers have proposed three settlements for the localization of the city Miletopolis: Mihalic (Karacabey), Kirmasti (Mustafa Kemalpaşa) ve Melde that placed near the Mustafa Kemalpaşa. Thanks to the recovery excavation works that were made by Bursa Archaeological Museum in 1975, Miletopolis's localization problem was solved. Miletopolis is located in Üç Kurnalı locality / Melde foothill that is in 4 km distance to Mustafa Kemalpaşa town, Bursa. Although there are a few literary texts from ancient, about the ancient city of Miletopolis , the only sources that can provide information about the city development are coins of the city votive or grave steles that are found in and around Miletopolis. Miletopolis is a polis which minted Its own coins. Miletopolis town made uninterrupted minting of coins from BC. 4 till the AD. 3 century. Keywords: Miletopolis, Miletupolis. 141

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Çayirdağ, Mehmet;

  83

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Yilmaz, Aliye;

  Sikkeler darbedildikleri ilk yıllardan itibaren alışveriş için kullanılan en önemli ödeme aracıdır. Sikkelerin üzerinde yer alan bilgiler ışığında, bastıran devletlerin sultanlarının tahta çıktığı yıllar, fethettikleri topraklar, ekonomik ve sosyal durumlarını gözler önüne sermektedir. Günümüzde gerek müzelerde bulunan gerekse yapılan kazılarda ortaya çıkarılan sikkelerin incelenmesiyle tarihte var olan sikke darp ettiren devletler hakkında daha çok bilgi edinilecektir.Osmanlı devletinin kurulduğu Marmara Bölgesi'nde yer alan İznik Osmanlı ve Osmanlı öncesinde de coğrafi konumu nedeniyle tarihte önemli bir yere sahiptir. Osmanlı döneminde I. Murad tarafından annesi Nilüfer Hatun adına yaptırılan Nilüfer Hatun İmareti günümüzde İznik müzesi olarak kullanılmaktadır.Bu çalışmamızda Osmanlı öncesi devletler tarafından basılan sikkeler kısaca anlatılmış, Osmanlı sikkelerinde kullanılan terimler, malzeme, darp tekniği, para birimleri ve darphaneleri hakkında bilgi verilmiştir. İznik Müzesi'ndeki 4200 Osmanlı sikkesi arasından seçilen sikkeler XIV-XX. yy. tarihleri arasında darbedilmiş 151 adet sikkenin dönemi, darp tarihi, yazı ve süsleme kompozisyonları farklı dönemde basılan sikkelerle karşılaştırılarak değerlendirilmeye çalışılmıştır.Anahtar Kelimeler: Sanat Tarihi, Nümismatik, Sikke, Osmanlı, Para, İznik Müzesi Coins have been the most important instrument of payment used for shopping as from the first years they were minted. The information on the coins reveal the years when the sultans of the related countries have ascended the throne, the lands they conquered, and their economic and social conditions. Examination of the coins both at the museums and found in archaeological excavations will provide more information about the archaic states which have minted coins. Located in Marmara Region where the Ottoman State was founded, Iznik has an important place in history both in Ottoman Period and before that due to its geographical location. Nilufer Hatun Imaret which got built by Murad I in Ottoman period in honor of his mother, Nilüfer Hatun, is used as the Iznik Museum today.The coins minted by other states before the Ottoman period are explained briefly and information about the terms used on Ottoman coins, their material, mint technique, currencies and mints are provided in this study. Minting periods, mint dates of and inscriptions and embroideries on 151 coins selected from among the 4200 Ottoman coins at the Iznik Museum are compared with the coins minted in different periods and tried to be evaluated.Keywords: Art History, Numismatics, Coin, Ottoman, Money, Iznik Museum 473

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Soyal, Zeynep Sencan;

  138

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ YÖK Açık Bilim - CoH...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Güven, Ebru;

  Yüksek Lisans tezi “Sikkeler Işığında Kabeiroi Kültü” adlı yüksek lisans tezindeki amaç, Yunan mitolojisinde yeralan daha çok Ege Denizi’nin kuzeyindeki bölgede ve Ege Adaları’nda karşımıza çıkan Kabeiroi adlı mitolojik tiplerin, sikkelerde kullanılan Kabeiroi tiplerinden yola çıkarak ortaya çıkış tarihlerini, yayılım alanlarını, kutsal alanlarını ve etkileşim içinde oldukları diğer tanrıları ve kültlerini incelemek, bölgedeki önemini inanç sistemleri içinde değerlendirmektir. Tezin ilk bölümlerinde Kabeiros/Kabeiroi kimdir, sayıları, kökenleri ve antik yazarların ifadeleri hakkında bilgi verilmektedir. Tezin beşinci bölümünüKabeiros /Kabeiroi sikkelerinin basıldığı yerleşimler oluşturmaktadır. Bu yerleşimler alfabetik olarak sıralanmıştır. Çalışmanın altıncı bölümünde hem Kabeiroi sikkelerinin hem de Kabeiroi kültünün belirlendiği yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Tezin yedinci bölümünde Kabeiroi kültünün bulunduğu yerleşimler hakkında bilgi verilmektedir. Sikkeler MÖ 4. yüzyıl-MS. 2. yüzyıla tarihlenmektedir. Abstract The aim in these study entitled “Kabeiroi Cult in the light of Coins”, is to examine the date of emergence, expansion areas, holy areas and the other Gods and cults which they were involved in an interaction, and to evaluate its importance within the belief systems in the region by starting from the coins belonging to the types called Cabeiroi taken place in Greek mythology and mostly appeared in the northern region of the Aegean Sea and the islands. Information concerning who are the Cabeiroi and their numbers and origins are given in the first four sections of the thesis by starting from the antique scripts. The fifth section of this thesis constitutes the settlements where Cabiri /Cabeiroi coins took place. These settlements are also given in alphabetic order. Information concerning both Cabeiroi coins and settlements where Cabeiroi cult took place is given in the sixth section of this thesis. Information conce rning the settlements where Cabeiroi cults took place is given in the seventh section of the thesis. Coins are dated to 4th century BC.-2th century AD.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Trakya Üniversitesi ...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
 • image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  Authors: Özen Bal, Özlem;

  ANADOLU MEDENİYETLERİ MÜZESİ'NDE BULUNAN PERS KRALLIK SİKKELERİ Özlem ÖZEN BAL İ.Ö. 550 yılında II. Kuroş tarafından kurulan Pers İmparatorluğu, İ.Ö. 330 yılında Büyük İskender'in III. Dara'yı mağlup etmesiyle birlikte tarih sahnesinden silinmiştir. II. Kuroş Med Krallığını devirdikten sonra Anadolu'nun içlerine kadar ilerlemiş ve Babil'i de topraklarına katarak, Ege kıyısından İndus Nehrine, Hazar kıyısından Nil Nehrine kadar uzanan bir coğrafyaya hükmeden büyük bir imparatorluk kurmuştur. Büyük ünvanı ile bilinen II. Kuroş İ.Ö. 547 yılında Lidya kralı Kroisos'u yenilgiye uğratarak sadece Lidya Krallığının başkenti Sard'ı ele geçirmemiş aynı zamanda Anadolu'nun yaklaşık iki yüz yıl boyunca Pers egemenliği altında kalmasını da sağlamıştır. Sard'ın alınmasıyla birlikte sikke ile tanışan Perslerin kullandıkları ilk sikkeler, Kroisos sikkeleri olmuştur. I. Dara'nın Pers tahtına çıkmasıyla birlikte Perslerin kendilerine ait ilk sikkeleri basılmaya ve kullanılmaya başlanmıştır. Krallık sikkeleri olarak adlandırılan bu sikkelerin I. Dara'dan sonra da üzerlerinde ufak bir takım değişiklikler yapılarak Pers İmparatorluğunun sonuna kadar darp edildikleri bilinmektedir COINS OF PERSIAN EMPIRE IN THE MUSEUM OF ANATOLIAN CIVILIZATIONS Özlem ÖZEN BAL In 550 B.C., The Persian Empire had gone out of existence, by means of the defeat of III. Dara by Alexander the Great in 330, B.C. After he had destroyed the II. Kuroş Med Kingdom, he gained ground of the inner part of Anatolia and founded a great great empire on this big area, which is surrounded from Eagean coast to the Indus River and from Caspion coast to the Nile. II. Kuroş , known with the epithed of ''great'', didn't subjugated not only the capitol of Lidya Kingdom, Sard, but also made Anatolia under the Persian hegomany about 200 years,by defeating Kroisos, the King of Lidya, in 547, B.C. with the subjugation of Sard, Persians met the Kroisos’s coins, which was the first coins used by them. With the succeeding of I. Dara to the throne of Persians, the first coins of Persians were issued and started to be used this coins which had been named as ‘coins of empire’; had undergone some kind of changes after I. Dara and destroyet until the end of the Persian Empire.

  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Bilecik Şeyh Edebali...arrow_drop_down
  image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/
  0
  citations0
  popularityAverage
  influenceAverage
  impulseAverage
  BIP!Powered by BIP!
  more_vert
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/ Bilecik Şeyh Edebali...arrow_drop_down
   image/svg+xml art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos Open Access logo, converted into svg, designed by PLoS. This version with transparent background. http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Open_Access_logo_PLoS_white.svg art designer at PLoS, modified by Wikipedia users Nina, Beao, JakobVoss, and AnonMoos http://www.plos.org/