Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
4 research outcomes, page 1 of 1
 • publication . Master thesis . 2018
  Open Access Slovenian
  Authors:
  Fortič, Nik;
  Publisher: N. Fortič
 • publication . Master thesis . Bachelor thesis . 2016
  Closed Access Croatian
  Authors:
  Ninić, Ema;

  Induktivno-digitalni pretvornik je, kao što mu i sam naziv kaže, pretvornik koji obrađuje podatke koje mu šalje senzor (zavojnica), te ih pretvara u digitalni oblik pogodan za daljnju programsku obradu. Princip rada induktivnog senzora se temelji na promjeni magnetskog ...

 • publication . Master thesis . 2017
  Open Access Croatian
  Authors:
  Mihotović, Anja;
  Publisher: Sveučilište u Splitu. Umjetnička akademija. Odjel za likovne umjetnosti. Odsjek za konzervaciju i restauraciju.

  U ovom diplomskom radu predmet je istraživanja kovani novac s nekadašnjeg područja antičke Panonije. 41 kovanica s dva lokaliteta (Ivandvor i Park kraljice Katarine Kosača) pronađena je tijekom terenskih istraživanja Odsjeka za arheologiju Hrvatske akademije znanosti i ...

 • publication . Master thesis . 2018
  Restricted Croatian
  Authors:
  Zekan, Tomislav;
  Publisher: Sveučilište u Zadru. Odjel za arheologiju.

  Bizantska epoha u Dalmaciji ostavila je neizbrisiv trag na mnogim, materijalnim i nematerijalnim, kulturološkim spomenicima i pojavama na tom području. Cilj ovog rada je pružiti uvid u ostatke bizantske vladavine nad ovim prostorima, ponajprije u vidu arhitektonskih spo...

4 research outcomes, page 1 of 1