Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
9 research outcomes, page 1 of 1
 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Krameriusová, Markéta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Název mé práce je "Právní aspekty oběhu bankovek a mincí v ČR". V první kapitole mé práce jsem se zaměřila na vývoj měny na našem území od dob Československa po současnost. Na to jsem logicky navázala přehledem současných bankovek a mincí se zaměřením na jejich vzhled a...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Soukup, Roman;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Práce je věnována řešení problému ochranných prvků a pojícímu se tématu padělání peněz. V práci jsou popsány mince, bankovky a jejich ochranné prvky. Ochranné prvky jsou popsány ve smyslu, jaké existují, jak vznikají, kde je nalezneme, jak je odhalíme a jak se v průběhu...

 • other research product . 2019
  Open Access Czech
  Authors:
  Řezáčová, Jana;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem mé diplomové práce je popsat právní úpravu náležitostí a ochranných prvků hotovostního oběživa v České republice. Nejprve se zabývá pojmem a funkcemi peněz. Následující kapitola představuje vývoj peněz na území České republiky. Čtvrtá kapitola se věnuje úloze Česk...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Kopelentová, Lenka;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Tato bakalářská práce pojednává o třech pravěkých hradištích - Sedle u Sušice, Obřím hradu u Nicova a Věnic u Lčovic. Práce se skládá z detailního popisu hradišť, včetně popisu jejich polohy a fortifikace, dále je rozebrána funkce těchto hradišť, následně je zkoumáno da...

 • other research product . 2013
  Open Access Czech
  Authors:
  Procházka, Milan;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Práce popisuje možnosti absolutního datování středověké keramiky v českém prostředí. Zvažuje chronologii pražské keramické sekvence a její vazbu na absolutní data. Mapuje keramické soubory 11. - 13. století. Závěrem jsou stanoveny horizonty vývoje a jejich absolutní dat...

 • other research product . 2012
  Open Access Czech
  Authors:
  Kozáková, Michaela;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Cílem diplomové práce je podat čtivý výklad o právní úpravě a konstrukci českých platidel ? českých bankovek a mincí, podat historické aspekty českého oběživa a poukázat taktéž na trestněprávní aspekty na úseku bankovek a mincí. V práci bude využito především metody des...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Křížová, Aneta;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Má diplomová práce na téma "Právní aspekty směnárenské činnosti" se nejprve zabývá historií směnného obchodu a devizového práva, ze kterého směnárenská činnost vychází. Třetí kapitola se zaměřuje na platidla české měny, mezi která řadíme bankovky a mince. Popisuje jedno...

 • other research product . 2018
  Open Access Czech
  Authors:
  Brožovský, Petr;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Diplomová práce mapuje vývoj platebního styku na našem území a soustředí se v tomto kontextu na měnové reformy. Je dělena na tři kapitoly - první teoretickou a další dvě historické. První kapitola popisuje teoretické vymezení práce - problematiku peněz, měny, měnových r...

 • other research product . 2015
  Open Access Czech
  Authors:
  Křížová, Monika;
  Publisher: Západočeská univerzita v Plzni

  Nejdřív se tato diplomová práce "Ochranné prvky bankovek" zaměřuje na historii peněz (bankovek a mincí) v České republice. Třetí kapitola popisuje jednotlivé ochranné prvky českých bankovek, jejich vývoj a jednotlivé techniky tisku, které se používají při výrobě bankove...

9 research outcomes, page 1 of 1