Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
1 research outcomes, page 1 of 1
  • publication . Bachelor thesis . 2019
    Open Access Slovenian
    Authors:
    Anžur, Lana Nastja;

    V pričujoči diplomski nalogi raziskujem, katere oblike informacijske podpore sistemu poročanja arheoloških poročil poznamo in katere so trenutno na voljo ter v uporabi v Sloveniji. Temelj za pripravo arheološkega poročila je ustrezna pravna podlaga, ki določa smernice z...

1 research outcomes, page 1 of 1