Quick search
Advanced search in
Research outcomes
Field to searchTerm
Add rule
The following results are related to Digital Humanities and Cultural Heritage. Are you interested to view more results? Visit OpenAIRE - Explore.
Download Results
15 research outcomes, page 2 of 2
 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Galician
  Authors:
  García Quintela, Marco V.; González-García, A. César; González Veiga, Martina; Seoane-Veiga, Yolanda; Rodríguez-Paz, Anxo;

  [ES] Ofrecemos los contenidos expositivos de la muestra permanente dedicada al patrimonio cultural de la zona de Os Chaos de Amoeiro, Ourense. En esta exposición se hace referencia a la disciplina de la arqueoastronomía, es decir, a los fenómenos astronómicos asociados ...

 • other research product . Other ORP type . 2010
  Open Access Galician
  Authors:
  Mañana-Borrazás, Patricia; Seoane-Veiga, Yolanda;

  [GA] A guía trata de ofrecer unha aproximación á arqueoloxía de Galicia, cuns contidos básicos que describen esta disciplina. Ademais describe a arte rupestre de Galicia, facendo fincapé na súa composición, cronoloxía, emprazamento, etc. Por último, detállanse as distin...

 • other research product . Lecture . 2010
  Open Access Galician
  Authors:
  Seoane-Veiga, Yolanda; Figueroa Greno, Luis;

  [ES] Esta unidad didáctica se concibe como medio para fijar conocimientos sobre el arte rupestre gallego a través de varias preguntas y ejercicios sobre temas generales de distribución, cronología, composición y factura de los petroglifos. Al mismo tiempo en la unidad s...

 • other research product . Lecture . 2010
  Open Access Galician
  Authors:
  Seoane-Veiga, Yolanda; Figueroa Greno, Luis;

  [GA] A unidade didáctica está pensada para fixar coñecementos sobre a estación de arte rupestre de A Ferradura (Amoeiro, Ourense). Artéllase a través de varias preguntas e exercicios sobre dita estación. Á vez na unidade introdúcense textos curtos referentes ao caracter...

 • other research product . Other ORP type . 2005
  Open Access Galician
  Authors:
  Cabrejas, Elena;

  [GAL] O obxectivo principal desta exposición é o de cotribuír á difusión dos resultados dos traballos de corrección do impacto arqueolóxico xerado pola construcción do Corredor do Morrazo (Galicia, España), tanto entre o público especializado como entre a sociedade xera...

15 research outcomes, page 2 of 2